Debatt

Kort sagt, fredag 13. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Koronakommisjonen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pandemihåndteringen brøt med god medisinsk praksis

Av og til krever pasienter erstatning for feilbehandling. Et sentralt spørsmål er om behandlingen ble gjort i tråd med god medisinsk praksis. Dersom dette ikke er tilfelle, er muligheten for erstatning stor.

Nå foreligger koronakommisjonens andre rapport. Et spørsmål er om regjeringens håndtering av pandemien fulgte god medisinsk praksis. Kommisjonen mener det, men rapportene inneholder rikelig med informasjon som tilsier en annen konklusjon.

Det fremgår tydelig i første rapport at pandemiplaner i Norge før mars 2020 frarådet nedstengninger, stengning av skoler, karantene av friske og stenging av grenser. Dette visste helsedirektør Bjørn Guldvog, ifølge rapporten. Han valgte likevel å gå inn for tiltak som i mange år var eksplisitt frarådet av internasjonale folkehelseeksperter inkludert WHO. I rapporten fremgår det videre at helseminister Bent Høie (H) ivret for de mest inngripende tiltakene. Til kommisjonen forklarte Høie: «Jeg må innrømme at en av de beste dagene jeg har hatt under denne pandemien, var da regjeringen til slutt var enig med meg om å velge en «slå ned»-strategi og jeg kunne kommunisere det ut.»

Hva slags faglig bakgrunn hadde Høie til å overprøve god medisinsk praksis anbefalt av folkehelseeksperter?

Ved siden av behandling i tråd med god medisinsk praksis er det viktig at pasienters rettssikkerhet ivaretas. Hva med rettssikkerheten i Norge under pandemien? Kommisjonen er kritisk og skriver blant annet: «For kommisjonen fremstår det klart at hverken regjeringen, sentrale forvaltningsorganer eller kommunene hadde spesielt mye oppmerksomhet rettet mot de overordnede prinsippene som omkranser rettsstaten i den innledende fasen av pandemihåndteringen.»

Det er forståelig at de fleste i Norge tror at regjeringen valgte en god strategi fra mars 2020, men for ettertiden vil det være særlig uheldig dersom kritikerne av pandemihåndteringen beskyldes for etterpåklokskap. Kommisjonens rapporter gir nyttig informasjon som viser at regjeringen bevisst brøt med god medisinsk praksis.

Halvor Næss, overlege, Haukeland universitetssjukehus


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronakommisjonen
  3. Bent Høie
  4. Koronaviruset