Jeg er 80 år og skulle levere et brev til Skatteetaten. Slik gikk det.

  • Bjørn Alstad Wangen
I mars 2022 sendte debattanten et brev til Skatt Øst i Schweigaards gate 17 (bildet). Han fikk ingen tilbakemelding på henvendelsen.

Digitaliseringen er kommet alt for langt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som borger av Oslo i mer enn 80 år har jeg i det siste prøvd personlig å levere et brev til Skatteetaten i Oslo, nærmere bestemt Skatt Øst i Schweigaards gate 17.

Etter å ha mottatt skattemeldingen både digitalt og i posten fant jeg grunn til å kontakte Skatteetaten skriftlig for å få avklart skattespørsmål.

Får ingen tilbakemelding

I mars 2022 sender jeg brev til oppgitt postboks på hjemmesiden til Skatteetaten.

Jeg får ingen tilbakemelding på henvendelsen.

I mai sender jeg derfor en ny henvendelse. Men jeg får ingen tilbakemelding. Det eneste jeg får tilsendt etter å ha bedt om det digitalt, er skattemeldingen for 2021 elektronisk.

Her står de samme opplysningene som jeg har fått opplyst tidligere. Neste skritt blir å ta en telefon til Skatteetaten. Der får jeg opplyst at jeg er nr. 34 i køen.

Etter 1 time og 36 minutter får jeg kontakt med sentralbordet.

Jeg får beskjed om at jeg skal bli satt over til avdelingen. Deretter får jeg meldingen: «På grunn av stor pågang kan man ikke besvare.»

Jeg blir bedt om å prøve å ringe senere.

Blir bedt om å forlate bygget

Jeg finner det naturlig å selv møte opp hos Skatteetaten for å få overlevert brevet. Jeg blir møtt av tre vektere. Jeg får opplyst at det ikke er mulig å levere et brev.

De har instrukser om ikke å ta imot dette. Jeg spør om ikke de kan snakke med noen i bygget som kan ta imot.

Jeg får denne samme beskjeden.

Jeg spør om de har en postkasse hvor jeg kan legge brevet. Det har de ikke. Den ble fjernet for en tid siden.

Den eneste måten er at jeg tar med brevet til et postkontor og sender det.

Jeg får beskjed av vekterne om å forlate bygget og jeg blir fulgt ut. Jeg oppførte meg på ingen slags måte provoserende.

Tenk på alle de eldre som ikke behersker digitaliseringen, og ikke orker å forholde seg til dette!

De eldre blir ofte taperne

Noen dager senere har jeg møter i nærheten av Skatteetaten i Schweigaards gate. Jeg tar derfor med meg en kopi av brevet og samtidig et nytt brev for å levere dette personlig.

Det samme skjer igjen. Jeg kommer litt lenger inn i bygget.

Jeg får den samme beskjeden og blir fulgt ut.

Selv om jeg har passert 80 år, er jeg såpass oppegående at jeg skjønner at digitaliseringen har kommet altfor langt. Tenk på alle de eldre som ikke behersker digitaliseringen, og ikke orker å forholde seg til dette!

De kan ofte bli taperne når de forsøker å hevde sine rettigheter.