Diagnose: Høygravid sykehuslege | Trude Basso

  • Trude Basso, lege med spesialisering i ortopedisk kirurgi, St. Olavs hospital
Min nåværende avdelingssjef har vist stor vilje til å tilrettelegge for å unngå sykmeldinger av kolleger med komplikasjonsfrie svangerskap. Dessverre er ikke alle like heldige, skriver Trude Basso.

Det er klart at det er billigst å presse frem en sykmelding og sende regningen til Nav.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En uheldig juridisk formulering i tariffavtalen gjorde at høygravide sykehusleger fra i vinter mistet retten til fritak fra vakt. Helseforetakene, som til vanlig skal sikre landets kvinner trygge svangerskap og fødsler, mener at det å være høygravid sykehuslege i seg selv ikke kvalifiserer for tilrettelagt dagarbeid.

«Heller ikke andre yrkesgrupper i sykehus har noen rett til å kreve seg automatisk fritatt fra å jobbe utenom dagtid når 2/3 av svangerskapet er gjennomført», uttaler arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Bestemmelsen som tidligere ble praktisert som vaktfritak, begrenser nå kun den høygravides arbeidstid til maks ni timer i strekk.

Sparkesykkelen går varm

Arbeidsgiver mener at man like gjerne kan jobbe sine ni timer på ettermiddagen, kvelden eller i helgene. Problemet er at for leger er det bare vaktarbeid (les: øyeblikkelig hjelp) som foregår på ettermiddagen, kvelden og i helgene. Dersom det er mulig å tilrettelegge vaktarbeidet i en slik grad at arbeidsoppgavene passer for høygravide, er det sannsynligvis ikke nødvendig å ha en vakthavende lege tilstede i utgangspunktet.

Ofte står en eller to yngre leger fysisk alene med det medisinske ansvaret om kvelden, natta og store deler av helgen. Noen ganger går sparkesykkelen varm i skyttel mellom akuttmottak, sengeposter og operasjonsstua mens telefonbatteriet tappes. Alarmen utløses ved hjertestanser og ulykker, og vakthavende lege må da med en gang komme seg til den som trenger hjelp ­ gjerne på den andre siden av sykehuset.

Ofte står en eller to yngre leger fysisk alene med det medisinske ansvaret om kvelden, natta og store deler av helgen

Man kan ringe inn bakvakt, men hjelpen bor sjelden på nabotomta og har vanligvis 20 minutters utrykningstid. 20 minutter er litt lang tid hvis noen får hjertestans, eller hvis en bil med fem ungdommer kræsjer i nærheten.

Som fersk turnuslege våknet jeg i panikk en morgen og var sikker på at jeg hadde feilbehandlet alle 19 pasientene jeg la inn natta før med døden til følge. Sånn kan det være å ha vakt, og pasientene kan sjelden ta hensyn til at vakthavende vagger rundt med lungene presset opp under skuldrene.

Arbeidsgiver fant et smutthull i tariffavtalen

Helseforetakene ser ikke problemet og mener at individuelt avtalt tilrettelegging av høygravide legers arbeid, er godt nok vern. Fram til i vinter var gjeldende praksis at høygravide, men ellers friske leger, ble tatt ut av vakt og fikk dagarbeid i stedet. Dette er også avtalefestet i våre naboland.

Visittgang på sengepost, poliklinisk arbeid og vurdering av henvisninger går kjempefint selv med en liten en på urinblæra – her har man mulighet for å ta små pauser ved behov og må ikke løpe av sted hvis alarmen går.

Visittgang på sengepost, poliklinisk arbeid og vurdering av henvisninger går kjempefint selv med en liten en på urinblæra

Med denne ordningen utnyttes kompetansen, samtidig som at den gravide samler ansiennitet for å bli spesialist på samme måte som vordende legefedre. Men så fant altså arbeidsgiver et smutthull i tariffavtalen, og vips var ikke behovet for vaktfritak tilpasset dagarbeid gjeldende lenger.

Ble selv sykmeldt fra vakt i femte måned

Selv ble jeg sykmeldt fra vakt da jeg var gravid i femte måned med barn nummer tre. Da hadde jeg vært kontinuerlig gravid eller ammende i fire år, og 18 timers forholdsvis rolige nattevakter tok knekken på meg. Etter dette fikk jeg tilrettelagt dagarbeid som den største selvfølgelighet.

Min nåværende avdelingssjef har også vist stor vilje til å tilrettelegge for å unngå sykmeldinger av kolleger med komplikasjonsfrie svangerskap. Dessverre er ikke alle like heldige.

Jeg har snakket med en kollega ved et annet sykehus som forteller om radikalt endret praksis på sin avdeling etter at helseforetakene vant over Legeforeningen i arbeidsretten i vinter.

Absurd konflikt

Under sine to første svangerskap fikk hun vaktfritak uten diskusjon. Etter dommen i arbeidsretten fikk hun blankt avslag og ble i stedet spurt om hun virkelig ønsket å jobbe for dem. I fjerde måned ble hun pålagt å jobbe uker på opp mot 50 timer. Med tre måneder igjen av svangerskapet fikk hun aller nådigst fritak fra vakt og ble da satt til å jobbe ni­ og ti­timers arbeidsdager, samt helgevakter. Hun hadde nå småblødninger og hyppige kynnere, og det endte med en sykmelding ut svangerskapet. På et tidspunkt spurte hun sjefen sin om hvorfor praksis rundt tilrettelegging var så annerledes i dette svangerskapet. Hun fikk da til svar at «arbeidsgiver var kjent med at denne bestemmelsen kunne ha blitt tolket annerledes tidligere».

Jo mer jeg forstår av den pågående konflikten mellom legene og Spekter, desto mer absurd fremstår den. Enda verre blir det hvis man tar med at arbeidsgiver er en offentlig velferdsinstitusjon. Sykehuslegene har vel aldri stått mer samlet. Vi streiker for at også vi skal få ha et kollektivt vern mot uforsvarlige arbeidsforhold som kan gå ut over pasientsikkerheten, og for at gravide ikke skal være prisgitt en fornuftig avdelingssjef - en avdelingssjef som setter den gravides behov foran helseforetakets krav om økonomisk balanse. For det er klart at det er billigst å presse frem en sykmelding og sende regningen til Nav.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også:

Gravide sykmeldes oftere enn før

Fem myter om mat og graviditet

Flinke piker blir syke. Dyktige damer lærer seg å prioritere.