Alle ungdommer er velkommen til mitt fastlegekontor | Kari Løvendahl Mogstad

  • Kari Løvendahl Mogstad
Vi fanger opp en del ungdommer som trenger vår hjelp og støtte. Og som trolig ikke ville ha bestilt seg legetime om det ikke var for at de måtte, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Vi fastleger har for mye å gjøre. Men ikke fordi for mange ungdommer banker på døren vår!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fraværsreglene for elever i den videregående skolen er stadig et tema i avisene og noe også Aftenposten nylig hadde en leder om.

Avislederen mente at skoleelevene bør få gå til helsesykepleier på skolen for å få attest på at de er syke, noe også helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, snakker varmt for.

Les også

Aftenposten mener: Ikke alle forkjølede elever må til fastlege

Jeg er uenig og mener det som foreslås, er både feil og uheldig.

Det som sliter meg mer ut

For det første er jeg lei av at andre enn vi fastleger skal definere hva vi er overarbeidet av.

Det argumenteres stadig med at vi har for mye å gjøre. Og det er sant det. Men det er ikke fordi vi har for mange ungdommer som kommer og banker på døren vår!

Det kan riktignok være tullete at en ungdom skal komme til en legetime med en liten forkjølelse. Men at det er en belastning for min arbeidshverdag? Nei!

Her er jeg muligens uenig med deler av Allmennlegeforeningen, som til NRK sa seg enig i at det er for mange som oppsøker legen for små ting som burde løses andre steder. Det er mange andre problemstillinger som opptar min hverdag på jobb, som sliter meg mer ut.

For eksempel at MR-undersøkelsen jeg blir bedt om å henvise min pasient til, etter at jeg har henvist ham til spesialist ved sykehuset som krever at det må tas en MR før han skal bli vurdert der.

Kanskje er det ingen indikasjon for en MR-undersøkelse i det hele tatt. Dette har iallfall ikke sykehuslegen vurdert, fordi han ikke har sett pasienten først! Så i tillegg til ressurssløseri, skaper dette lengre køer.

Slik er det stadig oftere, men kan umulig være hensiktsmessig bruk av ressurser, hverken for fastlegene eller flyten i helsevesenet.

Les også

Pasienten har alltid rett

Lite tilpasset guttene

For det andre fanger vi opp en del ungdommer som trenger vår hjelp og støtte. Og som trolig ikke ville ha bestilt seg legetime om det ikke var for at de måtte.

Ikke minst har jeg klart å fange opp en del gutter som jeg har gode og viktige samtaler med.

Skolehelsetjenesten er nokså lite tilpasset guttene. De som oppsøker helsesykepleier, er oftest jentene, og guttene går gjerne under radaren.

Mange gutter mangler et tilbud tilpasset dem, men noen trenger et sted å prate og ikke minst bli vurdert faglig om de trenger ytterligere helsehjelp.

Skyve ansvar nedover

Helsesykepleierne sier selv at de ikke er faglig kompetente til å stille diagnoser og heller ikke til å drive medisinsk behandling. Så disse argumentene bunner i mangel på kunnskap og respekt for faglig integritet og forsvarlighet.

Les også

Hvor er helsesykepleieren når jeg trenger det? | Kristin Lium

Man kan som journalist eller politiker tenke at pytt, en helsesykepleier kan da vel vurdere en forkjølelse? Men det er faktisk det prinsipielle som er viktig her. Det blir altfor lettvint å skulle skyve medisinsk ansvar nedover på denne måten.

Jeg er glad for at helsesykepleierne selv har en tydelig holdning her. Det vitner om at de er seg sitt ansvar veldig bevisst. Og jeg har stor forståelse for at de mener de allerede har mer enn nok å henge fingrene i.

Gratis lege til ungdommer

Til slutt vil jeg gjenta et ønske jeg har, som jeg håper at Stensland kan engasjere seg i. Det er å sikre alle ungdommer opp til 18 år, og gjerne 20, gratis lege!

Dét kan være et godt forebyggende helsetiltak og være med på å gjøre fastlegen enda mer til et lavterskeltilbud!

Vi stiller opp for ungdommene, vi, og legger til rette for å rydde plass i timeboken når en tenåring banker på døren.

Så får vi vurdere om det er en liten forkjølelse, eller om det faktisk er dypereliggende grunner til at ungdommen enda en gang ikke klarer å komme seg til skolen.