Debatt

Kort sagt, fredag 5. april

  • Debattredaksjonen

Oslo skal bli en trygg sykkelby. Aftenposten om Senterpartiet. Retten til to foreldre. Kaffekopp-politiet. Og stiller venstresiden virkelig opp for EØS-avtalen? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo skal bli en trygg sykkelby

Sigrid Christensen beskriver i et innlegg i Aftenposten hvordan hun som en balansekunstner på sirkus snirkler seg nedover Kongsveien med hjertet i halsen. Jeg er enig i at dette er uholdbart.

Strekningen er i dag farlig for gående, veien er i elendig forfatning, og trikketraseen må fornyes. Planen er at trikken skal i tunnel og at den ledige plassen skal gis til gående og syklende. Det blir 2,2 meter brede sykkelfelt i begge retninger. Oppover blir sykkelfeltet opphøyd. Mot utsikten blir det bredere fortau til glede for turgående. Vi skal også sette ned farten i Kongsveien.

Takk, Sigrid! Du minner oss på hvor viktig det er å lage en sykkel- og gåby som passer for alle. Tiden er over for smale sykkelfelt som bare passer for de tøffeste.

Den nye sykkelplanen legger opp til at Oslo skal ha 530 km med sykkelinfrastruktur innen 2040. 85 prosent av Oslos befolkning vil få tilgang til sykkelvei under 200 meter fra hjemmet.

Lan Marie Berg, miljøbyråd, Oslo (MDG)


Aftenposten motstrøms!

Senterpartiets fremgang forbauser mange, også Aftenpostens redaksjon. Alle tegn tyder på at partiet vil gjøre et brakvalg til høsten. I sin leder den 25. mars. er avisen kritisk til deler av Senterpartiets politikk, men det er Aftenposten som er på tvers av det meste når det skrives at « ... snarere vil Senterpartiet ha mer aktivt skogbruk for å øke skogens opptak av karbon. Det selv om det er omstridt om aktivt skogbruk og skogplanting i Norge gir pluss i klimaregnskapet».

FNs klimapanel støtter Senterpartiets syn. EU er på samme spor og peker på aktiv bruk av skogen som karbonbinder og som kilde til grønt karbon inn i mer bærekraftig fremtid. Da må vi ha «aktivt skogbruk og skogplanting». Skogens klimarolle er betydelig. Norge har akkurat sendt sin EU-referansebane til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Her konkluderes det med at referansebanen «gir et gjennomsnittlig årlig opptak av CO₂ på ca. 25,5 mill. tonn CO₂ i perioden 2012–2015. Dette inkluderer lagring av karbon i treprodukter».

Hvordan Aftenposten redaksjonelt kan snakke ned betydningen av dette, er en større gåte enn Senterpartiets fremgang!

Gudmund Nordtun, adm.dir. Glommen Skog


Det handler om retten til to foreldre

Wenche Gulbransen og Odd Arne Tjersland bekymrer seg for at delt bosted som førende prinsipp etter samlivsbrudd vil føre til mer konflikter mellom foreldrene. I et debattinnlegg 1. april må de til Australia for å finne en undersøkelse som angivelig støtter dette.

Men hvorfor ikke ta utgangspunkt i en norsk kontekst? Her finnes det undersøkelser som viser at delt bosted fungerer bra i de fleste tilfeller, også i de tilfellene hvor foreldrene har konflikter. I mange tilfeller har det til og med en konfliktdempende effekt. En lignende bekymring hørte vi for øvrig også i forkant av at delt foreldreansvar ble innført som rådende prinsipp i barneloven. Men resultat ble det stikk motsatte, og i dag er det få rettstvister om foreldreansvaret.

Delt bosted handler først og fremst om barnas rett til å ha en tett og regelmessig kontakt med begge foreldrene, også når de ikke lever sammen. Det er det de aller fleste barn selv ønsker, og det sikres best ved at ingen av foreldrene på egen hånd kan bestemme seg for å flytte av gårde med barna.

Frode Thuen, professor, Høgskulen på Vestlandet


Kaffekopp-politiet

Realityprogrammet «Oslo S» viser den småkriminelle hverdagen på Oslo Sentralstasjon. 26. mars var et av innslagene arrestasjonen av en kar som hadde drukket kaffe fra en kopp han ikke hadde betalt for. Minst to vektere og en politimann deltok i aksjonen. Fyren var fredelig og både beklaget og påsto han skulle betale, men måtte først ut for å hente penger. Men han hadde alt drukket av koppen!

I Aftenposten 27. mars omtales politireformen. Mange har klaget over politiets dårlige responstid, tilstedeværelse og prioriteringer. En ubetalt kaffekopp ligger innenfor politiets prioriteringer, noe vi kan ha i minnet neste gang vi ringer politiets nødnummer. Kanskje det også hjelper å si at et TV-team står klart til å filme?

Tor Hjalmar Johannessen, Oslo


Stiller venstresiden opp for EØS-avtalen?

Det skrev faktisk Trygve Svensson i Agenda i tirsdagens Aftenposten. For de fleste som følger norsk EØS-debatt, tror jeg kronikken har ført til en del undring. Ikke så rart, når halvparten av venstresiden ønsker å si opp EØS-avtalen og går sterkt imot den (Rødt, SV og Sp), og den andre halvparten sliter med å garantere for at de kun kan være i en regjering som støtter avtalen (Ap).

Å påstå at venstresiden i norsk politikk «stiller opp for EØS-avtalen» er ikke bare feil, men i strid med de fleste av disse partiene sine partiprogrammer!
Vi er helt enige med Svensson i at arbeidslivskriminalitet må bekjempes. Det samme gjelder useriøse aktører og manglende rettigheter for arbeidstagere. EU og Norge er akkurat like opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeidsinnvandring til Norge tjener i all hovedsak velferdssamfunnet vårt godt.

Hvis Agenda ønsker å føre an et forsvar for EØS-avtalen og mener at de kan få med seg hele venstresiden på det samme, er det gledelig. Vi tar mer enn gjerne imot flere på laget som forsvarer EØS-avtalen. Brexit viser med tydelighet hvorfor det er viktig.

Vetle Wang Soleim, leder av Høyres Europautvalg


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykkelvei
  3. Sykkel
  4. Byutvikling