Pasienter kan styrke forskningen

  • Debattredaksjonen

Forskningsrådet ønsker å fremme mer samarbeid mellom de som forsker og de som blir forsket på.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi tror det vil gjøre forskningen enda mer relevant og nyttig, og at resultatene vil bli enda mer brukt.

Forskningsrådet lyser årlig ut over en milliard til helseforskning, der forskerne i meget stor grad selv foreslår hvilke sykdommer og problemstillinger det skal forskes på. I disse utlysningene har pasienter ingen spesiell innflytelse på hva som får støtte.
Med BEHOV-ME ville vi prøve ut nye måter å involvere brukere av helsetjenestene i forskning på. Derfor øremerket vi 30 millioner kroner til ME-forskning i 2016 og inviterte til en dugnad for å finne ut hva pasienter og pårørende mente det var viktigst å forske på. Poenget med BEHOV-ME var at de som vanligvis ikke blir spurt skulle ha stor innflytelse på hva det skulle forskes på.

I Aftenposten uttrykker klinikkdirektør Erik Borge Skei ved Ahus bekymring for at pasientpress skader forskningens vilkår. Skei viser til en søknad om Lightning Process (LP) som var en av 19 søknader vi fikk inn til første runde i en totrinns søknadsprosess i BEHOV-ME. Sammen med ni andre søknader ble den vurdert for lavt på kriteriene relevans, nytte og brukermedvirkning av brukerpanelet. Derfor ble den ikke sendt videre til vurdering av internasjonale fageksperter og har dermed heller ikke fått en "god vitenskapelig vurdering".

Vi tror det er viktig for forskningens legitimitet at pasienter og pårørende involveres mer. Men det er helt uakseptabelt at forskere får hets eller trusler på grunn av forskningen sin.

Det er stor uenighet både blant ME-syke og forskere om årsak og behandling. Men for mye brukerinvolvering er ikke problemet. Pilotprosjektet BEHOV-ME er heller ikke symptom på at Forskningsrådet presses av pasientorganisasjoner. Tvert imot var det et forsøk på å skape mer samarbeid mellom de som forsker og de som blir forsket på.

Jesper W. Simonsen,

områdedirektør for samfunn og helse, Forskningsrådet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter