Det er nasjonal krise. Består vi prøven? | Kjell Magne Bondevik

  • Kjell Magne Bondevik
    Kjell Magne Bondevik
Vi vet at kriser blir lettere å takle hvis vi praktiserer viktige fellesskapsverdier, skriver Kjell Magne Bondevik.

Nå er det ikke «meg og mitt», men «vi og vårt».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi er i en nasjonal krise. Vanskelighetene er store for enkeltmennesker, familier, nærings- og samfunnsliv. Situasjonen setter viktige fellesskapsverdier på prøve. Nå er det ikke «meg og mitt», men «vi og vårt».

Hvis vi består denne prøven, kan det midt i alle problemene også utløse noe godt blant oss. Viktige verdier som nestekjærlighet og solidaritet kan bli styrket. Vi ser allerede tegn på dette: Mange hjelper hverandre i familie- og vennekrets og i nabolag.

Tøffe utfordringer på jobb

Vi heier på dem som har spesielt tøffe utfordringer på jobb, slik som i helsevesenet. Det er flott å se kreative utslag av dette, slik som «klappeaksjonen» noen dager kl. 18. Jeg håper at flere etter hvert blir med. Det er også viktig nå fremover å være våken for dem som har spesielle problemer av helsemessige, økonomiske eller andre grunner. La oss stille opp for dem!

Noen har vist usolidarisk opptreden, for eksempel ved unødig hamstring i butikker og ved ikke å etterkomme pålegg. Men jeg tror i det lengste at dette for de flestes vedkommende skyldes at det tok tid før de innså alvoret i situasjonen og hva den krever av oss.

Politikerne våre

Våre politiske myndigheter er også satt på prøve. Det er utfordrende å takle krisesituasjoner. Politikerne må skaffe seg oversikt over situasjonen på forskjellige felt, vurdere konsekvensene av ulike tiltak og sette dem inn på rett tidspunkt. Det hviler et stort ansvar på deres skuldre.

Jeg synes at både regjeringen og Stortinget har bestått prøven så langt og stort sett motstått fristelsen til å prøve å skaffe seg billige politiske poenger.

Situasjonen er altfor alvorlig til dette. Tiden for evaluering og debatt kommer senere.

Internasjonalt ansvar

Norge har også et internasjonalt ansvar i denne krisesituasjonen. Det er land som kan bli rammet hardere enn oss, ikke minst utviklingsland.

Norge må vurdere om det er mer vi kan gjøre for å hjelpe. Hvert menneske er like mye verdt, enten det lever i Norge eller et annet land.

Oljefondet til hjelp

Den økonomiske regningen for å avbøte denne krisen er enorm, enten det dreier seg om helsetjenesten, andre samfunnssektorer eller enkeltmennesker og familier som rammes. Norge er i en privilegert situasjon til å dekke dette.

Vi har et svimlende stort oljefond/Pensjonsfondet Utland. Det er forsvarlig å bruke av dette nå, fordi økt oljepengebruk ikke fører til overoppheting av økonomien siden næringsliv og økonomi tvert imot er under sterk «nedkjøling».

Dessuten er det generasjonssolidaritet å sørge for at helsetjeneste og annen viktig samfunnsvirksomhet holdes oppe også med tanke på årene som kommer.

Ny erfaring

Vi har ikke hatt så inngripende tiltak siden 2. verdenskrig. Dette er derfor en ny erfaring for alle oss i etterkrigsgenerasjonene.

Vi vet ikke hvilke kriser fremtiden kan bringe. Men vi skal lære av det som nå skjer, og ta med oss erfaringene til mulige senere situasjoner. Vi vet at kriser blir lettere å takle hvis vi praktiserer viktige fellesskapsverdier.

Nå er vi satt på prøve. Det er avgjørende at vi består den. La oss stå sammen og vise nestekjærlighet og solidaritet med hverandre.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.