Debatt

Vi må vite hva vi betaler for

 • Peter Butenschøn

Det vil være uansvarlig å anta at Lambda i Bjørvika og et nytt museum på Tøyen koster det samme, skriver Peter Butenschøn. MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Men hvor mye koster et Munch-museum?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når byrådet nå har søkt Kulturdepartementet om økonomisk bistand til bygging av et nytt Munch-museum, er det blitt nødvendig å vurdere lokalisering i forhold til økonomi. Det vil være uansvarlig å anta at Lambda i Bjørvika og et nytt museum på Tøyen koster det samme. Det vil være helt ulike prosjekter, til ulik pris.

I den bestilte konsulentrapporten fra OPAK/Metier beregnes det at det vil være like kostbart, men ta litt lengre tid, å bygge Lambda på Tøyen som å bygge Lambda i Bjørvika. Det er mulig det er korrekt, men det er en villedende sammenligning. Det vil aldri være aktuelt å bygge et Lambda-høyhus på Tøyen, der små etasjer skal stables oppå hverandre på en trang tomt. En slik løsning gir store arealer til rulletrapper, branntrapper, heiser, sikkerhetssluser, korridorer og vrimlearealer.

En mer vanlig moderne museumsplan i for eksempel to etasjer krever minimalt av sirkulasjonsarealer, naturlig nok fordi publikum der kan vandre mellom utstillingsrommene som legges ved siden av hverandre med åpninger mellom, ikke oppå hverandre. Prosjektskissen til arkitektene Halvorsen/Hvoslef-Eide/Torp viser at en brutto/netto-faktor for slike bygg (forholdet mellom bruksareal og serviceareal/infrastruktur) har normal faktor på 1,4, ikke 1,8 som i Lambda. Det gir en reduksjon i areal på 4200 kvadratmeter, eller 8600 kvadratmeter dersom Stenersen-museet trekkes ut og legges til eksisterende museumsbygg. Dette bygger på erfaringstall fra Statsbygg, og er så vidt jeg vet ikke tilbakevist.

OPAK/Metier benytter samme kvadratmeterpris for nybygg i Bjørvika og på Tøyen. Om vi antar at det er riktig (på tross av at Lambda er et svært mye mer komplisert bygg enn det som kan bygges på Tøyen), vil et nybygg ved siden av det eksisterende på Tøyen spare betydelig gjennom en lavere brutto/netto-faktor, anslagsvis 700 millioner. Ytterligere besparelser kan hentes inn ved at verksteder, magasiner m.m. kan benyttes i eksisterende museumsbygg ved siden av. Et lavere bygg med mindre overflate og enklere transportkanaler og infrastruktur vil også være mer miljøvennlig og ha lavere driftskostnader. Med andre ord: Et museumsbygg på Tøyen kan bli vesentlig mindre og rimeligere, bygget med samme kvalitet, samtidig som det vil inneholde like store og gode utstillings— og bruksarealer.

Man kan godt være tilhenger av å bygge Lambda i Bjørvika, men argumentasjonen bør da være anstendig nok til å erkjenne at man er villig til å betale 700-1000 millioner mer for lokalisering av en høyblokk nede i havnen fremfor på Tøyen. Noen vil mene Lambda blir flott, et såkalt ikonbygg, at turistene vil foretrekke å reise ut til Paulsenkaia fremfor til Tøyen, og at det ikke er noen tid å miste, men et slikt syn har en prismessig konsekvens. Vi må vite hva vi betaler for, og at det vil være verdt prisen.

Det er politisk og faglig uakseptabelt om denne konsekvensen ikke tydeliggjøres forut for økonomiske forhandlinger med departementet.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 2. KULTUR

  Utsetter åpningen av nye Munchmuseet

 3. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby

 4. KULTUR

  Vokser med to meter i døgnet - skal være 60 meter høyt til jul

 5. OSLOBY

  Lambdajuryen ville ha Sukkerbiten urørt

 6. MENINGER

  Tilbaketogets triumf