Debatt

Kort sagt, mandag 10. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvis vi oppgir ordet, hvor fører det oss?

I Aftenposten 31. juli tar kommentator Frank Rossavik avstand fra debatt som verktøy i den offentlige meningsdannelse. Han definerer Sian som en paria folk ikke bør snakke med fordi «det er utenkelig at en åpen debatt med Sian vil føre noe godt med seg».

Rossavik begrunner sin holdning med at både han og Arne Tumyr begge var like standhaftige, også etter deres ordveksling. Tilsier dette at en åpen debatt med Rossavik ikke fører noe godt med seg? Bør partilederdebatter aksepteres, når de påviselig ikke medfører at noen av debattantene skifter parti?

Tidligere varaordfører i Drammen Yousuf Gilani (før Ap, nå Venstre) sitt banebrytende prosjekt er å få til en offentlig debatt der allmennheten kan delta og få medvirke i demokratiutøvelse uten at en politisk korrekt sensurinstans skal påvirke hvilke impulser man gir og mottar.

Formålet er å fylle ytringsrommet med frie og frimodige ytringer fra muslimer og ikke-muslimer – om hva islam er og ikke er.

Sannheten nås gjennom fri meningsbrytning. Bare slik kan folk treffe gode beslutninger, for eksempel i politiske spørsmål.

Dersom allmennheten ikke får høre alle ytringer, er de heller ikke i stand til å stille spørsmål ved godheten i for eksempel det narrativet Rossavik er betalt for å selge til befolkningen.

Hvis fri meningsbrytning ikke får adgang til det offentlige rom, er demokratiet utrydningstruet. Ikke av høyreekstremister eller islamister, men av den konforme prateklassen. Gilani fremviser i denne saken en bedre demokratiforståelse enn Frank Rossavik.

Lars Thorsen, leder av Sian


Ikke særbehandling, like god behandling

Forskningen viser tydelig at kjønnsbekreftende behandling har positiv effekt for transpersoner, og veldig få angrer. Vi ønsker forskning velkommen, men skal du forske på effektene av kjønnsbekreftende behandling, må du gi kjønnsbekreftende behandling.

Henrik Vogt og Glenn-Peter Sætre avviser de ni studiene vi viser til fordi de ikke synes de er gode nok. I neste sekund sier Vogt og Sætre at de fleste ungdommer slutter å være trans. Den påstanden antar vi at de baserer på dette studiet.

Studiet er kritisert fordi flere av barna ikke oppfylte diagnosekriteriene i utgangspunktet, og de regnet dem som ikke svarte på oppfølgingen, som del av gruppen «har ombestemt seg». Forskerne har sagt seg enige i noe av kritikken, og de fremhever at de forsøkte å finne ut om det er faktorer som gjør at man kan predikere hvem som vil ha en vedvarende følelse av å være trans.

Der er studien entydig: De fant at ungdommer som var i puberteten, tildelt jentekjønn ved fødsel og som rapporterte signifikante nivåer av kjønnsinkongruens, som oftest hadde en vedvarende transidentitet.

Vi må tro på ungdommene, samtidig som vi viser alternativene og fordeler og ulemper ved behandling. Det er slik helsearbeidere skal møte pasienter. Vi ber ikke om særbehandling, vi ber om like god behandling.

Når vi nektes dette kun fordi vi er trans, så er det helt betimelig å påpeke at dette kan handle om transfobi, som vi forstår som fordommer, frykt og manglende kunnskap om og forståelse for transpersoner.

Luca Dalen Espseth, transmann og rådgiver i FRI og Christine Marie Jentoft, transkvinne og samfunnsdebattant


Til utenriksministeren

Utenriksministeren skriver i et debattinnlegg 7. august at Norge skal hjelpe Libanon. Flotte greier, men kan departementet forklare litt om hvordan bevilgede beløp og medisinsk utstyr blir kanalisert (denne gang) til Libanon?

Hvordan vet vi at midlene og hjelpen kommer det libanesiske folk, flyktninger og innvandrere til gode, og ikke havner i korrupte hender? Blir noen av de tidligere bevilgede 470 millioner kroner til krisetiltak i Beirut - f.eks. overført direkte til humanitære organisasjoner? Og hva med de ekstra 25 millionene?

Kirsti Volle, Oslo


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt