Det illegitime kvalitetskortet | Per E. Hem

  • Per E. Hem
    Per E. Hem
    Litteraturkritiker

Kvaliteten på anmeldelsen av Halvor Foslis bok spiller ingen rolle. Debatten bør dreies mot Prosas publisistiske praksis.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Hvis den teksten ble frigitt nå, midt under det som er blitt en tilspisset og opphetet diskusjon med klare fronter, ville det føre til et norgesmesterskap i å anmelde anmeldelsen, skriver Per E. Hem.

I en kronikk på Medier24 21. juli synes Kjetil Rolness det er uheldig at min anmeldelse av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd, som Prosa antok, men senere likevel valgte å ikke trykke, heller ikke blir publisert i sin opprinnelige form i Samtidens neste nummer.

Det var mitt håp, da jeg tok kontakt med Dag og Tid i slutten av juni, å få anmeldelsen trykt der, men avisen hadde allerede omtalt boken. Også i Bok365 var det en anmelder i sving, viste det seg, men jeg lot redaksjonen få lese teksten.

Avhengig av samarbeid med Samtiden

I en kommentarartikkel på Bok365 kan man lese følgende: «Undertegnede har selv fått lese gjennom Hems anmeldelse av Halvor Foslis bok, og kan med hånden på hjertet bekrefte at anmeldelsen holder mål, og er godt «innafor». Den er ikke lettbent, og den er langt fra ukritisk til Foslis resonnementer.»

Da Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden, meldte seg, ble det relativt raskt klart at enhver tekst faktisk bør tilpasses det aktuelle mediets format. Selv synes jeg det er et privilegium å få anledning til å gå i dybden på utvalgte aspekter ved Foslis bok i et så velrenommert tidsskrift som Samtiden.

Hvis den opprinnelige anmeldelsen skulle vært offentliggjort nå, ville det måtte skje på en annen plattform enn Samtidens. Det ville også bety at samarbeidet om en utdypende tekst faller bort.

Norgesmesterskap i å anmelde anmeldelsen

Har offentligheten likevel et slags krav på å få se den opprinnelige anmeldelsen? Jeg vil svare nei.

Kvalitetskortet ble ikke trukket fra kortstokken, det kommer fra et annet sted, kanskje fra ermet til redaktøren. I kortspill ville dette blitt erklært ugyldig og spilleren kastet ut. Kvalitetsargumentets manglende legitimitet taler altså for å si at det spiller ingen rolle om den opprinnelige anmeldelsen er god eller dårlig.

La meg til slutt legge til at hvis den teksten ble frigitt nå, midt under det som er blitt en tilspisset og opphetet diskusjon med klare fronter, ville det føre til et norgesmesterskap i å anmelde anmeldelsen. De som var skeptisk til Prosas håndtering av saken fra før, vil si at den holder mål, mens de på den andre kanten vil slakte den. Da er vi like langt.

Det interessante nå er om debatten snart vil skifte fra jakten på anmeldelsen til å handle om hva slags publisistisk praksis vi kan forvente oss fra Prosa i tiden fremover.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter