Debatt

Feil i lederartikkel om Akson | Christine Bergland

  • Christine Bergland
    Christine Bergland
    Direktør, Direktoratet for e-helse
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, er kritisk til Aftenpostens dekning av Akson-prosjektet.

Aftenposten må gjerne innta samme posisjon som et mindretall kritikere, men det bidrar til en skjev dekning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gjennom dekningen de siste ukene har Aftenposten gjort seg selv til en viktig premissleverandør i debatten om Akson. Da er det alvorlig at lederartikkelen publisert lørdag 18. juli inneholdt feil og tvilsomme slutninger.

Store kommuner støtter

Aftenposten skrev at landets største kommuner synes det er for mange uavklarte spørsmål til at de vil være med i spleiselaget nå. Av de store kommunene er det Oslo som har valgt ikke å undertegne intensjonserklæringen om å delta i det videre arbeidet.

Kommuner som blant annet Bergen, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Tønsberg, Sandefjord, Sarpsborg, Fredrikstad, Lillestrøm og Nordre Follo støtter arbeidet.

Sammen med andre kommuner representerer disse nå nærmere tre millioner av landets innbyggere utenfor Midt-Norge. Vi er glade for at Aftenposten rettet opp denne feilen da de ble gjort oppmerksom på den. Andre feil i artikkelen velger de imidlertid ikke å korrigere.

Prosjektarbeidets natur

I lederartikkelen står følgende: «Direktoratet for e-helse vedgår selv at PwC har kommet med innspill til et anbud med kort frist, i en konkurranse som så PwC gikk seirende ut av.» Noe slikt har vi ikke vedgått. Vi har forklart at det er prosjektets arbeid som danner grunnlag for beslutninger om hva som skal skje videre.

Alle som har jobbet i et tverrfaglige prosjekt gjennom flere faser, vet at dette er prosjektarbeidets natur. Beslutninger fattes derimot i ledelsen, i styringsgruppen og av vår oppdragsgiver – ikke av prosjektet selv.

Konkurransegrunnlagene for anskaffelser utarbeides selvfølgelig av direktoratets egne ansatte, uten bistand fra innleide konsulenter. Dessverre diskuteres det nå med et premiss om at direktoratet har latt konsulenter skrive seg selv inn i anbud.

Blåses opp

Konsulentselskapet PwC har fakturert Direktoratet for e-helse for i underkant av 57 millioner for arbeid med «Én innbygger – én journal» og Akson i perioden 2016 til 2020. Når Aftenposten referer til andre, langt høyere summer i samme setning som prosjektlederen i Akson-prosjektet nevnes, blåses PwCs rolle i prosjektet opp til proporsjoner som ikke stemmer.

Lederartikkelen refererer til aktører som er kritiske til Akson, men unnlater å nevne at organisasjoner som representer de store helsepersonell- og pasientgruppene, støtter prosjektet. Dette er ikke feil, men vi undrer oss over hvorfor disse aktørene tillegges mindre vekt enn andre – både i lederartikkelen og avisens generelle dekning.

Aftenposten må gjerne innta samme posisjon som et mindretall kritikere, men det bidrar til en skjev dekning. Det fremstilles som om majoriteten av aktørene i helse- og omsorgssektoren er kritiske til prosjektet. Det stemmer ikke.

Vi trenger debatt om både et prosjekt som Akson og om konsulentbruk i det offentlige, men den må skje på riktige premisser. Det er god presseskikk både å rette feil og å la ulike syn komme til uttrykk.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Akson
  2. PwC
  3. E-helse