Debatt

Kort sagt, mandag 7. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Behandling av psykiske helseproblemer. Epidural ved fødsel. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pasienter som siffer i et regneark

Min kritikk av psykisk helsevern har feil adressat, skriver helseøkonom Per Arne Holman i svarinnlegg til min kronikk i Aftenposten. Fremfor helsepolitikernes innblanding ønsker han «en sterkere administrativ styring fra faglige ledere» med «organisatoriske tiltak som ikke koster penger». Som faglig leder i psykisk helsevern selv burde Holman vite hva han snakker om. Dessverre forstår han ikke substansen i mitt innlegg, imøtegår påstander jeg ikke står bak og påpeker selvfølgeligheter som at kortere pasientlister og høyere behandlingsintensitet er bra.

Pasienter bør få gi tilbakemelding om terapien, men fordi terapi ikke er som å kjøpe vaskemaskin på Elkjøp, kan vi ikke basere oss på tilfredshet alene.

Helseøkonomen har regnet seg frem til at flere pasienttimer pr. terapeut pr. dag vil gi økt kapasitet, og gyldiggjør slik hovedpoenget i min kronikk: Psykisk helsevern er fanget i drift og logistikk. Jeg skulle ønske Holman ikke behandlet pasienter som siffer i et regneark når han vurderer terapeutenes arbeidsbelastning og når han ber medarbeiderne ta ansvar for at pasientene ikke får hyppig nok behandling. Slik tenkning, uten nærhet eller forståelse for den kliniske hverdagen, gjør at «løsningen» blir mer kontroll.

Til slutt: Holman leser mine innspill om fastpsykolog som en oppfordring til fri flyt av helsetjenester, men overser at jeg skriver at de bør jobbe på DPS underlagt helseprioriteringer. Folk flest skal ikke få psykolog på statens regning. Men de som trenger, bør få skreddersøm fremfor samlebåndsproduksjon.

Jørgen Flor, psykolog


Uvitenskapelig omtale av epidural ved fødsel

Jordmor Ellen Blix og kolleger ved Oslo Met og Nasjonal kompetansetjeneste for amming påstår i Aftenposten Viten 1. september at for mange får epidural ved fødsel i Norge. Basert på et relativt tynt forskningsgrunnlag påstås det at fødselen og opplevelsen av denne påvirkes negativt av epidural. Det er opplevelsen etterpå som er viktig, og ikke smerteopplevelsen underveis, om man skal følge logikken. Artikkelen er ellers preget av mange påstander det er lite vitenskapelig dekning for.
Fødeepidural legges inn av anestesilege etter at det er satt lokalbedøvelse mellom ryggtaggene i korsryggen. Nålen føres inn til den er utenfor ryggmargskanalen, hvorpå et tynt plastkateter føres gjennom nålen og blir liggende mot denne. Selve prosedyren tar under ti minutter. Lokalbedøvelse settes så gjennom kateteret, sprer seg i «epiduralrommet», og smerteimpulser fra livmoren blokkeres.

Fødende vil merke en betydelig reduksjon i smertene de første 20 minuttene. Risiko ved prosedyren er minimal. En systematisk litteraturgjennomgang viste at epidural var overlegen alle andre former for smertelindring ved fødsel, og at det i liten grad forsinket fødselen. Det er også svært sjelden at epidural ikke kan legges inn.

I sykehusmiljøer er det imidlertid godt kjent at det finnes jordmødre som «påvirker» mors mulighet til å få epidural, ofte ved å tilpasse informasjonen som gis, eller ved å tilkalle anestesilege sent. Basert på at epidural er «unaturlig» og bør unngås, uavhengig av den fødendes mening. Den fødende er «flink som klarer seg uten epidural».

Men kvinnen bør primært bestemme dette selv. At Blix og co. er «skeptiske til at bedøvelsen tilbys og brukes i så stort omfang», må primært ansees som ideologi og ikke som forskningsbasert. Kvinner som skal føde, fortjener bedre opplysning om smertebehandling ved fødsler enn det denne Viten-artikkelen kan gi dem.

Trond Nordseth, anestesilege og førsteamanuensis

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Psykisk helsevern
  3. Fødsel