Debatt

Kort sagt, lørdag 16. mai

 • Debattredaksjonen

Trysil som turistdestinasjon. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bærekraftig fritidsboligutvikling i Trysil

Naturforsker Bjørn P. Kaltenborn stiller i et innlegg i Aftenposten 5. mai spørsmål om fritidsboligutbygging lønner seg for lokalsamfunn.

Korrekte fakta: Trysil har en omsetning på 256 millioner kroner for skipass og 885. 000 kommersielle gjestedøgn. I løpet av 50 år har vi erstattet 1500 tapte arbeidsplasser i skogen med 1500 i reiselivet. Det er en bragd, basert på et fjell som er 1132 moh. Forskeren bør spørre seg hva innbyggertallet ville vært hvis vi ikke hadde fritidsboliger.

Kaltenborn lurer på hvor verdiskapingen blir av. Turistene la igjen 1250 millioner kroner i Trysil i 2018 (Menon). Verdiskapingen i reiselivsbedriftene var 450 millioner, 45 prosent av verdiskapingen i næringslivet. Indirekte verdiskaping var 500 millioner.

Reiselivet opprettholder arbeidsplasser, lokalsamfunn, befolkningsutvikling og tjenestetilbud. Fritidsboligene er avgjørende for investeringer i lokalsamfunnet, og bidrar til bostedsattraktivitet. I en undersøkelse blant lokalbefolkningen i 2019 er 83 prosent positive til reiselivsutviklingen.

Det påpekes at Trysil er landets fattigste kommune målt i gjennomsnittsinntekt pr. innbygger. Med flest hytteeiere fra utlandet (over 800) – som står oppført i kommunen fordi de betaler eiendomsskatt, men har null i inntekt – trekkes snittet betraktelig ned.

Kaltenborn stiller spørsmål til samfunnsregnskapet og tapt miljøkvalitet ved å bygge ned urørt natur. Fritidsboligene i Trysil dekker 0,23 prosent av arealet. Utbyggingen er gjort riktig ved at flest hytter er ved hovedattraksjonen alpinanlegget, dvs. en effektiv destinasjon. Besøkende kan la bilen stå under oppholdet. Det er bærekraftig.

Forskeren har rett i at budsjetter i distriktskommuner er utfordrende. Kommunen må bære helsetjenestekostnader for besøkende, som ikke dekkes av bostedskommunen. Det er det som ikke er bærekraftig.

Det er på tide at Norges struktur for fordeling av midler tar hensyn til deltidsinnbyggere. Dette er det tredje alternativet som forskeren ikke nevner og som vi som reiselivskommune, mener er det mest rettferdige. Å styre etter brukertall istedenfor folketall er bærekraftig distriktsutvikling.

Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder, Destinasjon Trysil

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Trysil
 3. Reiseliv
 4. Bærekraft
 5. Debatt

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 29. september

 2. DEBATT

  Kort sagt, søndag 27. september

 3. DEBATT

  Kort sagt, fredag 25. september

 4. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 24. september

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 22. september

 6. DEBATT

  Kort sagt, mandag 21. september