Debatt

Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet forsøker å rane barnebarna sine | Danielsen og Andenæs

 • Mads A. Danielsen (26)
  bystyrekandidat, Oslo Ap
 • Marianne Andenæs (28)
  bystyrekandidat, Oslo Ap

Carl I. Hagen skrev at han ikke forstår hvorfor Oljefondet skal spares til fremtidige generasjoner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Som unge politikere kan vi ikke sitte stille når Hagen og Frp forsøker seg på et generasjonsran.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bystyremedlem Carl I. Hagen (Frp) skriver i Aftenposten 4. juni at Norge bør bruke 100 milliarder av Oljefondet til å slette all gjeld, fullfinansiere planlagte veiprosjekter og rive alle bomstasjoner. 6. juni skriver Hagen videre at han ikke forstår hvorfor Oljefondet skal spares til fremtidige generasjoner. La oss som to medlemmer av den yngre generasjon forsøke å forklare:

All pengebruk har en alternativkostnad: Bruker vi penger på én ting, kan vi ikke bruke penger på noe annet. Politikere som forvalter skattebetalernes penger, må vurdere opp mot hverandre gevinstene og kostnadene ved å bruke – eller ikke bruke – penger. Vi bør velge de alternativene som over tid gir størst verdi tilbake til samfunnet.

Mads Danielsen, bystyrekandidat Oslo Ap Foto: Roar Bye Blåsmo-Falnes

Marianne Andenæs, bystyrekandidat Oslo Ap

Utdanning, forskning og innovasjon

Skole eller eldreomsorg? Vei eller T-bane? Mer (eiendoms) skatt eller færre barnehageplasser? Selv i rike Norge har vi begrenset med ressurser med tanke på alle de gode formålene det er mulig å bruke penger på. Er det da en riktig prioritering å nedbetale all bompengegjeld?

Fra et generasjonsperspektiv er det mange saker vi heller bør bruke 100 milliarder kroner av Oljefondet på. Et godt eksempel er utdanning, forskning og innovasjon, som er prekært for å bygge kompetansen og skape arbeidsplassene vi trenger for å sikre velferdsstatens bærekraft når inntektene fra olje- og gassressursene blir borte.

Vi må rydde opp

For det andre vil en reduksjon i bompenger ha store negative konsekvenser for miljø og klima, fordi mindre bompenger fører til mer bilkjøring og dermed mer kø og luftforurensning. Det er vi, ikke Hagens generasjon, som får en enda vanskeligere jobb med å rydde opp i helsefarlig luft og global oppvarming.

For det tredje risikerer vi at Norges Bank setter en høyere rente, fordi mange husholdninger får bedre råd. Det er uheldig hvis en bedre økonomi for voksne med bil fører til at det blir enda vanskeligere for oss unge å ta opp lån og komme inn på boligmarkedet.

Vi skulle ønske Hagen og Frp var i stand til å gjøre denne typen avveininger.

Hinsides fatteevne

Heldigvis er Oljefondet konstruert på en slik måte at populister som Hagen ikke får tak i sparepengene våre. Norske politikere, ledet an av Arbeiderpartiet på 90-tallet, har nemlig bundet seg til masten ved å overføre pengene til et uavhengig fond styrt av eksperter fremfor politikere.

Samtidig har vi gjennom handlingsregelen bundet oss til å ta ut maksimalt 3 prosent av fondets verdi. Dette betyr at fondet vil fortsette å vokse og i praksis aldri gå tomt, samtidig som vi for hvert år kan ta ut en større og større avkastning til å spe på statsbudsjettet. Dermed har vi sikret en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje og gass, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Fra et generasjonsperspektiv er det hinsides fatteevne at Frp (og Fpu!) er imot dette.

Som unge flest blir vi stadig mer bekymret for Norges økonomiske fremtid og for klimaet rundt oss. Derfor stiller vi til valg. Derfor kan vi ikke sitte stille når Hagen og Frp forsøker seg på et generasjonsran.

 • Les tidligere bidrag i denne debatten:

Les også

 1. Carl I. Hagen: Krise i gamlelandet hvis Oljefondet finansierer bompengeprosjektene? Bare tull!

 2. Øystein Dørum: Bompenger? I verdens rikeste land?

 3. Carl I. Hagen: Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner?

 4. Øystein Dørum: Vi er ikke så rike som du tror, Carl I. Hagen


Les mer om

 1. Oljefondet
 2. Carl I. Hagen
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Global oppvarming