Det er mange som har glemt definisjonen av en epidemi | Carl-Fredrik Bassøe

Tomme sykehussenger: «Jeg skriver ikke at covid-19 er ufarlig! Noen gikk bort med forferdelige lidelser. Men dette skal helsevesenet ha beredskap mot! Kreftpasienter skal ikke stilles på vent», skriver innleggsforfatteren.

Neste epidemi kan håndteres med bedre beredskap.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange har kommentert mitt debattinnlegg om covid-19 i Aftenposten 7. juli. Fridtjof Lund-Johannesen og Jan Terje Andersen har nylig vist at bare 1 prosent av befolkningen i Norge har antistoffer mot covid-19. Men 99,995 prosent har overlevd epidemien. Vår beskyttelse mot infeksjoner undervurderes.

Børre Fevang og andre påpeker at vi fortsatt har en epidemi i Norge. WHO erklærer fortsatt covid-19 som en pandemi, men pandemier er verdensomspennende. «Epidemi er en vanlig brukt betegnelse på en situasjon med økt hyppighet og utbredelse av sykdommer, eller økt hyppighet av dødsfall blant grupper av mennesker innenfor et begrenset ... tidsrom,» ifølge Store norske leksikon. Forekomsten og utbredelsen av covid-19 er fallende. Vi har kun sporadiske tilfeller. Slik sett er epidemien i Norge over.

Hvorfor er vi friske når vi har milliarder av virus, bakterier og sopp på huden, i halsen og i tarmen? Vi klemmer og berører hverandre og sprer mikrober. Det skyldes at vi på mange måter er beskyttet mot infeksjoner. Tiltakene vi har satt inn, kan ha hatt utsettende effekt på spredningen av viruset, men det får vi aldri vite: Det finnes ikke noe kontrollmateriale.

Bedre beredskap neste gang

Blant dem som døde av covid-19, er de som ikke lager antistoffer, har beinmargssvikt, lymfekreft eller kronisk leukemi. Dette sier det meste om hvor viktig det totale forsvaret mot infeksjoner er.

Spanskesyken tok livet av 50–100 millioner mennesker. Ca. 15.000 døde i Norge. I andre influensaepidemier døde 1000–2000, men det var verre under Hongkong- og Asia-influensaepidemiene. Ca. 25.000 tyskere dør årlig i «vanlige» influensaepidemier. Covid-19 har mindre evne til å fremkalle sykdom (virulens).

Neste år kan det komme et nytt virus som neppe vil kunne slås tilbake av vaksiner utviklet for covid-19. Vi kan ikke fortsette å ødelegge næringslivet, rasere fritidsaktivitetene og forverre den psykiske helsen. Neste epidemi kan etter min vurdering håndteres med bedre beredskap.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter