Debatt

Debatten om ny E18: By- og tettstedsutvikling virker | Eirik T. Bøe og Njål Vikdal

  • Eirik T. Bøe
    Bærum Venstre
  • Njål Vikdal
    Asker kommunestyre, Venstre
I dag går E18 oppe i dagen. Lange strekninger, som her på Høvik i Bærum, er planlagt lagt i tunnel. På toppen, der motorveien ligger i dag, blir det lokal vei.

Ny E18 er nødvendig for en grønn by- og tettstedsutvikling av Asker og Bærum.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det blir ofte hevdet at økt veikapasitet fører til byspredning, som fører til økt biltrafikk. Mange viser til forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt, som er en tydelig stemme mot fornyelse av E18 gjennom Asker og Bærum.

Men hva viser Transportøkonomisk institutts og Tennøys egen forskning?

Politisk regulering virker

Nylig publiserte Tennøy en mye referert forskningsartikkel om utbyggingen av E6 i Follo i 2001 og 2009. Her beskrives på en god måte hvordan økt veikapasitet alene fører til mer bilbruk og byspredning. Dette er det ingen som betviler, det har vært kjent i snart 60 år. Derfor har Venstre jobbet for reduksjon av antall felt forbeholdt biler på ny E18.

I mange intervjuer kan jeg ikke se at Tennøy snakker om det andre funnet i sin forskning. Den peker på at streng arealplanlegging i Oppegård og Ski begrenset økningen i biltrafikken.

I Ås og Vestby førte mindre stram politikk til byspredning og økt biltrafikk. Tennøys forskning viser at politisk regulering virker. Den peker også på betydningen av at Oslo og Akershus vedtok en meget stram samordnet areal- og transportplan i 2015. Den ligger til grunn for utviklingen i Asker og Bærum.

Forutsetningene er endret

I tillegg er flere forutsetninger for E18 i 2020 annerledes enn for E6 i Follo i 2001. I Asker og Bærum dobler man ikke veikapasiteten. Det er allerede et meget godt jernbanetilbud, et godt busstilbud, og man får høye bompenger som vil begrense biltrafikken betydelig.

Tennøy og Transportøkonomisk institutts forskning kan derfor ikke brukes til å hevde at E18 i Asker og Bærum vil gi samme resultater som E6 i Follo.

Politisk har Asker og Bærum vist at de etter 2015 har klart å styre veksten mot knutepunkter og kollektivtraseer helt i tråd med regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus.

Stort potensial for byutvikling

Potensialet for byutvikling i E18-korridoren er stort, området er nedbygd og egner seg for transformasjon. Dette vil også dempe presset på kommunens betydelige naturverdier.

Norges mest trafikkerte motorvei umuliggjør en slik utvikling. Derfor er ny E18 nødvendig for en grønn by- og tettstedsutvikling av Asker og Bærum.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. E18
  2. Byutvikling
  3. Bærum