Debatt

Nå som jeg er klar over at jeg er offer for populistisk lureri: Hva har Listhaug snakket usant om? | Espen Hasseldokk Jensen

  • Espen Hasseldokk Jensen, Oslo
Hva er det Sylvi Listhaug har snakket usant om? spør Espen Hasseldokk Jensen.

Siden Sylvi Listhaug (Frp) er et populistisk troll håper jeg Kjell Terje Ringdal kan opplyse meg om hvilke tall og fakta hun har forledet meg med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal gir leserne av Aftenposten en retorisk analyse av det såkalte «populistspråket».

Ringdal undertegner i egenskap av førstelektor i retorikk på Høyskolen Kristiania, hvilket ga meg som leser en oppfatning av at dette skulle bli en kjølig, akademisk og relativt verdinøytral fremstilling.

Populistisk kommunikasjon

Imidlertid blir vi raskt introdusert for en rottefanger og det tohodede trollet bestående av vår egen Sylvi Listhaug (Frp) og den kommende amerikanske president Donald Trump, som sammen blir «Trumphaug».

Espen Hasseldokk Jensen.

Begge deler er sikkert et snedig retorisk grep, men like fullt virker denne bruken av symbolikk for å beskrive to fullstendig ulike politikere, overdreven og nettopp uten den fornufts- og faktabaserte debatt Ringdal mener mangler i populistisk kommunikasjon.

Spesielt akademisk og nøytralt virker det heller ikke.

Trump er litt fjern for meg, så i det følgende holder jeg meg til Listhaug som representant for populisttrollet.

La meg like gjerne innrømme det – jeg liker Sylvi Listhaug.

Jeg definerer meg kanskje mest som et «anstendig Høyre-menneske», men jeg synes Listhaug har vært dyktig som landbruksminister, og jeg synes hun er svært dyktig som innvandrings- og integreringsminister.

«Folk flest»

Denne innrømmelsen smerter meg en smule fordi det, ifølge Ringdal, gjør meg til et offer for tøylesløs populistisk kommunikasjon og rottefangerens vakre fløytemusikk.

Som halvstudert lønnsmottager er jeg opplagt definert som «folk flest» og følgelig mottagelig for enkel kommunikasjon.

Nå som jeg er blitt klar over at jeg er offer for populistisk lureri, håper jeg Ringdal kan rettlede meg tilbake til den «rette vei» ved å besvare følgende spørsmål:

1. Politikere er befolkningens valgte representanter. Definisjonen av «folk flest» må jo bety nettopp en stor andel av befolkningen. Hva er da galt med at politikerne «fanger opp frustrasjonene» og at de «speiler det folk flest tenker og føler»?

2. En populist skaper tydelige fronter, og «bilder er bedre enn tall» og «følelser er bedre enn fakta». Min oppfatning er at de fleste politikere snakker i bilder, appellerer til følelser og er opptatt av å skape klare fronter. Hvem definerer da frontlinjen mellom «populistiske partier» og de «andre partiene»? Siden Listhaug er et populistisk troll håper jeg Ringdal kan opplyse meg om hvilke tall og fakta hun har forledet meg med.

3. En populist peker på elendigheten og bruker fluepapir-trikset. Hvilke partier er det som ikke peker på hvilke problemer som skal løses og hvordan dette skal gjøres? Eller er det kun populisme når man ikke er enig?

4. En populist har løsningen og fordi hun er «ekte og autentisk» fritas hun fra «kravet om at det må være sant». Mitt inntrykk er at det å fremstå, eller aller helst å være, «ekte og autentisk» er viktig for alle politikere – populistiske eller ikke. Tilsvarende virker det ikke som fritaket fra kravet om sannhet er forbeholdt enkeltpartier, men snarere er et mer utbredt problem.

Mitt siste spørsmål er todelt; i) hvordan skiller jeg mellom genuin ekthet og autentisitet og den populistiske varianten av det samme og ii) konkret: hva er det Listhaug har snakket usant om?

Jeg ser frem til et raskt svar her jeg sitter i aftensolen og kjenner at den vakre fløytemelodien lokker meg ut på dypt vann.

Vær snill: Redd meg i tide!


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Her kan du lese mer om elitedebatten etter at Donald Trump brukte begrepet effektivt i sin valgkamp og Sylvi Listhaug videreførte det i sitt angrep på feminister.

  • Først Listhaugs tilsvar til Grete Berget.
  • Bergets svar tilbake til Listhaug.
  • Ap-nestleder Hadia Tajik skriver om Listhaug at noe nærmere elite enn henne er det ikke mulig å komme.
  • Oslo SVs Ketil Raknes skriver om det han kaller Listhaugs lidelser.
  • VGs kommentator Astrid Meland skriver om situasjonen for småbarnsforeldre før «feministeliten» fikk gjennomslag.

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug