Folket under lupen | Aisha Naz Bhatti

Så måtte det altså en Trump til for at «eliten» skulle ta inn over seg at politikerforakt og stammespråk gjør det vanskelig å nå frem til «folk», skriver Aisha Naz Bhatti.

Så måtte det altså en Trump til for at «eliten» skulle ta inn over seg at politikerforakt og stammespråk gjør det vanskelig å nå frem til «folk».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter Donald Trumps valgseier i USA er det blitt populært å snakke om hvordan eliten har mistet kontakten med folket, og man prøver å forstå et valgresultat som åpenbart kom som et sjokk. Nå skal «folket» under lupen.

Blant dem som prøver å forstå er Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som deler sine tanker om Trump-seieren i Aftenposten 12. november.

Politikerforakt og stammespråk

Så måtte det altså en Trump til for at «eliten» skulle ta inn over seg at politikerforakt og stammespråk gjør det vanskelig å nå frem til «folk». Tajik går videre til å diskutere Brexit, som hun mener først og fremst var «dypt kulturell og verdibasert». Hun viser til den britiske professoren Eric Kaufman fra University of London, som blant annet har påvist en rekke korrelasjoner mellom EU-motstand og «sympati for dødsstraff, offentlig pisking av seksuelle overgripere og disiplinering av barn».

Kaufman skriver om de usynlige forskjellene som er større enn gruppeforskjeller. Dette gjelder imidlertid også «eliten», og det er problematisk når denne gjør «folket» til et fenomen som skal tolkes, forstås og beveges. Ikke bare står man i fare for å bli i overkant instrumentell, man risikerer å gjøre alt bare enda verre. «It’s NOT the economy, stupid», skriver Kafuman. Men samfunnsvitenskapene er ikke eksakte, og jeg tillater meg å stille meg kritisk til hvordan funnene hans her blir brukt.

Korrelasjon mellom Brexit og positivt syn på dødsstraff og offentlig pisking, er opplagt mer egnet til å stigmatisere meningsmotstandere enn å forstå.

Hvis man legger et like finmasket nett over «eliten» som over «folket», hva finner man da? Hvilke holdninger til innvandring, kvinner, etniske grupper, likestilling og strafferett finner vi blant dem med en inntekt på over 750 000 i året?

Sliter med å forstå Tajik

Tajik beskriver seg selv og sine kolleger som «heltidspolitikere» som «foretrekker å møte profesjonelle møteaktører – de som har med et ark med hovedpunktene i budskapet, et visittkort og et velformulert resonnement». Disse blir satt i kontrast til «de rasende, de urolige, de desillusjonerte». Jeg sliter med å plassere meg selv i dette bildet. Men jeg sliter også med å forstå Tajik, og det er fristende å foreta en liten analyse.

Blir hun redd for at kjerneverdier som fri abort, homofili og flerkulturelt samfunn er under press? Motløs? Bekymret for fremtiden?

De amerikanske demonstrantene som marsjerte i gatene mot Trump etter valget, var ikke de også redde? Rasende? Hvordan føles det, Tajik, når jeg krafser rundt på jakt etter dine «egentlige» motiver og verdier? Vi kan alle med fordel kjenne litt på det ubehaget. «Folket» liker det neppe bedre.

Politikk viktigere enn retorikk

Politikk har en form for tellekanter, og de finner man blant annet nedfelt i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. «Vi er blitt så vant til å identifisere sosiale og økonomiske forskjeller», skriver Tajik. «Sosiale og økonomiske forskjeller vet vi hvordan vi bygger ned.» Mulig det, men det er nå likevel slik at forskjellene i samfunnet stadig bare øker. Når en politiker ser skuffelse i folkets «blikk», skal man ikke se bort fra at politikken man legger frem er et vel så stort problem som retorikken.