Debatt

Glemmer vi byluften igjen? | Jan Bøhler

  • Jan Bøhler, storbypolitisk talsperson (Ap)
Det er på høy tid at vi også ser på hvordan en stor økning av andelen biodrivstoff vil slå ut når det gjelder lokale helseskadelige utslipp.

Jeg er redd for at vi om noen år kan komme til å angre på at vi satset så sterkt på innføring av biodrivstoff.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en rekke artikler har Aftenposten tatt opp om vedtaket om 20 prosent innblanding av biodrivstoff innen 2020 er miljøvennlig. Til nå har diskusjonen handlet om klimautslipp.

Det er på høy tid at vi også ser på hvordan en stor økning av andelen biodrivstoff vil slå ut når det gjelder lokale helseskadelige utslipp.

Fra november til mars i år har vi i Oslo hatt hele 29 dager med røde varsler om at grensene for luftforurensning brytes, og en hovedgrunn til dette er nitrogendioksid. Norge er til og med dømt av den europeiske domstolen ESA for gjentatte brudd på disse grenseverdiene i flere av byene våre. Så vi burde passe nøye på å ikke gjøre noe som kan kortslutte arbeidet for å få utslippene ned.

  • Vidar Helgesen: Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff

Irriterer slimhinnene

Da jeg tok opp dette med miljøminister Vidar Helgesen i Stortinget 15. februar, svarte han at biodiesel «øker utslippet av NOx» (en betegnelse hvor nitrogendioksid inngår, min anm.) og «at det er nødvendig med mer forskning på området».

Når det gjelder bioetanol som skal innblandes i bensin er det sagt noe i rapporten Urban Air Pollution 2000–2015 fra NILU. Her fremkommer det at når bioetanol innblandes i bensin, kan det blant annet føre til økte utslipp av aldehyder og andre flyktige organiske forbindelser (VOC) som irriterer slimhinnene og kan være kreftfremkallende. NILU mener det trengs mer kartlegging også av dette.

Det jeg er redd for, er at vi om noen år kan komme til å angre på at vi satset så sterkt på innføring av biodrivstoff. Vi kan komme til å se en mindre parallell til det som skjedde i 2007 da det ble gjort billigere å bruke diesel for å få ned klimautslippene.

Også da glemte man de lokale helsefarlige utslippene av nitrogendioksid, som skjøt i været fordi diesel har fem ganger så mye av det som vanlig bensin.

Ta vare på byfolkets helse

Heldigvis sa miljøministeren i Stortinget at «den opptrappingsplanen vi nå står foran, skal konsekvensutredes» og at «dersom konsekvensutredningen viser at den økte innblandingen fører til vesentlige endringer i den lokale luftkvaliteten, må man vurdere hvilke konsekvenser det skal få.»

Det er synd at Regjeringen ikke kunne gjort denne utredningen før man inngikk budsjettavtalen med KrF og Venstre om 20 prosent innblanding. Men bedre sent enn aldri, og statsråden sa at «vi legger vekt på at den skal bli gjennomført i vår».

Nå bør alle partiene sette seg grundig inn i den kommende utredningen før man går videre med biodrivstoff-«eventyret».

Denne gangen må vi vite hva vi gjør – og ta vare på helsen til folk i byene, samtidig som vi redder klimaet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Bioeventyret
  2. Biodrivstoff
  3. Jan Bøhler
  4. Utslipp
  5. Luftforurensning