Ny kurs i fremtidens skole | Steffen Handal

  • Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
    Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
Den ti år gamle læreplanen Kunnskapsløftet ble denne uken fornyet av Stortinget. Skolen skal legge større vekt på fag, fordypning og forståelse. En viktig gevinst av Kunnskapsløftet er at lærerne er blitt dyktigere klasseledere. Det skaper gode læringsmiljø slik som ved Haugenstua skole der lærer Aud Saue og elvene Hamza Faiz og Maha Butt i 8. klasse har et godt læringsfelleskap i klasserommet.

Lærerne får – og tar – ansvar for morgendagens skole i det nye Kunnskapsløftet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag kjenner vi ikke utfordringene som vil prege den verden våre barn skal leve i. Det finnes derfor ikke sikre svar på hva som bør kjennetegne morgendagens skole. Det er faktisk troen på fasitsvar og ferdigtenkte standardløsninger som kan være farlig.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Fornyede læreplaner

Tirsdag behandlet Stortinget Stortingsmelding 28, «Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet». Stortinget har staket ut ny kurs for skolen. Læreplanene i de enkelte fag skal fornyes, og det skal skrives en ny generell del. Det siste handler om å formulere skolens overordnede oppdrag og knytte dette til de verdier vi ønsker at morgendagens samfunn skal bygge på.

Nysgjerrig på Stortingsmelding 28? Les kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens kronikk:

Les også

Kronikk: Fremtidens skole må ha mer dybdekunnskap og mindre overflatelæring | Torbjørn Røe Isaksen

Skole er samfunnsbygging

Norge er et godt land å leve i. Vi har et fungerende demokrati med høy tillit. Vi bestreber oss på å gi alle like muligheter. Vi har et næringsliv med omstillingsevne, utviklingskraft og et uvurderlig partssamarbeid. Dette har en årsak. For flere generasjoner siden ble det tatt beslutninger som ledet oss hit. Noen av dem handlet om skole. For skole er samfunnsbygging.

Skolen skal gi kommende generasjoner klokskap, mot og styrke til å sette seg egne mål og endre samfunnet der det trengs.

Standardløsninger er ikke svaret

Skole er et kollektivt fenomen, men elevene er enkeltindivider. Dette innebærer at skole må være et ideologisk og moralsk, vel så mye som et vitenskapelig, anliggende. Det skal vi ikke være redde for. Det er fasitsvarene og de ferdigtenkte standardløsningene som er farlige. Lærerne skal legge til rette og lede prosesser der mennesker blir til, ut fra den enkeltes egne forutsetninger. De skal overlevere kunnskap, men også skape grunnlag for at den samme kunnskapen endres og utvikles.

Lærerne skal i sitt arbeid møte samfunnets og næringslivets behov, men også bidra til dannelse for elevene, med utgangspunkt i hver enkelt og med vekt på kritisk, selvstendig tenkning.

Skjønn og tillit til lærerprofesjonen

Læreplanene skal hjelpe lærerne i dette mangfoldige landskapet av både personlige og samfunnsmessige forventninger. Læreplanene skal angi retning og si noe om alt det som er viktig. De skal medvirke til god og gjenkjennbar undervisning, som gir mening, læring og muligheter for alle elever. Læreplanene skal stimulere en praksis som på samme tid både er trygghetsskapende og utfordrende.

Stortinget vedtok å «be Regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat.»

Dette budskapet vil skape optimisme blant mange lærere over hele landet.

Vi tar ansvaret!

Her leser vi en anerkjennelse av at det er profesjonen selv som må ha ansvaret for å ta de kloke beslutningene om hvordan oppdraget skal løses til daglig. Dette ansvaret er vi villige til å ta. Det er faktisk et slikt ansvar vi er utdannet for å håndtere.

Så forventer vi også at Regjeringen, slik Stortinget ber om, gjør noe for å «sikre» at dette faktisk kan gjennomføres. Det handler om å sikre at lærerne, gjennom sitt profesjonsfellesskap, gis gode vilkår for å utfordre og hjelpe hverandre til å håndtere sitt store oppdrag på en måte som kommer elevene og samfunnet til gode.

Vi lærere skal ta ansvar for at vår skole fortsetter å utvikle «gagns mennesker», som det het da våre forgjengere formulerte oppdraget. Stat, kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette. Det vil sikre Norge en god skole også for morgendagen.


Slik har utvalget som har arbeidet med Fremtidens skole tenkt: