Thuen viser mangel på forståelse når det gjelder ettervirkninger av seksuelt misbruk | Arne Blindheim og Marianne Straume

Faksimile fra A-magasinet der Frode Thuen har sin faste spalte hver uke.

Det er viktig at fagfolk er ydmyke og ikke uttaler seg om temaer de ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I A-magasinet 19. august skriver psykolog Frode Thuen om fortrengning av vonde minner og refererer til forskning på «falske minner».

Inneholder feil og myter

Dette mener vi inneholder en rekke misforståelser, feil og myter som vi mener det er viktig å rette opp.

Med nærmere 20 års erfaring som terapeuter for alvorlig traumatiserte personer, frykter vi at slike uttalelser bidrar til å svekke arbeidet for å fremme kunnskap om traumatisering og hjelpe dem som er rammet.

Mangler forståelse og roter med begrepene

Thuen roter med begrepene fortrengning og dissosiasjon. Han viser mangel på forståelse når det gjelder ettervirkninger av seksuelt misbruk og hva personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, trenger.

Forskning gjennom de siste 25–30 årene viser klart omfanget av seksuelt misbruk, spesielt hos mennesker med psykiske lidelser, men også i befolkningen generelt. I lang tid har dette imidlertid vært vanskelig å ta inn over seg for samfunnet vårt og også i psykisk helsevern.

«Falske minner»

På 80- og 90-tallet spesielt, ble denne forskningen bagatellisert og bortforklart av mange, blant annet ved å hevde at disse minnene i stor grad var «falske minner», og en anklaget terapeutene for å ha hjernevasket sine klienter til å tro at de var seksuelt misbrukt.

Spesielt var en opptatt av fenomenet at enkelte begynte å huske overgrepserfaringer som hadde vært borte fra bevisstheten i en periode. Dette er et kjent fenomen etter dramatiske hendelser (for eksempel etter krigs- og konsentrasjonsleirerfaringer).

Hvis en søker opp forskning på «falske minner», vil en også se at denne ikke er i nærheten av å kunne forklare omfattende seksuelt misbruk og dets symptomer.

Enkelte barn husker ikke dokumenterte overgrep

Derimot er det gjennom bilder og videoer med grove overgrep påvist at seksuelle overgrep dessverre er langt mer vanlig enn vi har vært klar over, og at det skjer også med små barn.

Både forskning og vår erfaring viser også at enkelte av disse barna ikke husker overgrepene de har vært utsatt for. Ettervirkningene er dessverre svært alvorlige, både når det gjelder psykisk og fysisk helse.

Må ha tilstrekkelig kunnskap

Vi frykter at Thuens uttalelser er med på å gjøre situasjonen svært vanskelig for dem som vurderer å søke hjelp etter seksuelle overgrep – fordi de frykter å bli møtt med mistro.

Med all respekt for Thuens kunnskap om samlivspsykologi, viser Thuen her at kunnskapen om traumepsykologi ikke er på samme nivå,

Med respekt for alle dem som har vært utsatt for overgrep og sliter med ettervirkningene, er det viktig at fagfolk er ydmyke og ikke uttaler seg om faglige temaer en ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

Artikkelforfatterne har skrevet en mer utfyllende kronikk om dette, som finnes her: Utdatert kunnskap om traumatisering og fortrengte minner

Les mer: