Debatt

Velkommen til bålkaffe i lavvoen | Johan Vasara

 • Johan Vasara
  Ordfører i Kautokeino og regionrådsleder i Ávjovárri urfolksregion
Kronprinsparet fikk nykokt kaffe i lavvoen da de var på offisielt besøk i Finnmark i 2009. Ordfører i Kautokeino og regionrådsleder i Ávjovárri urfolksregion, Johan Vasara, ser gjerne at flere politikere tar seg tid til politiske diskusjoner over en kopp bålkaffe når Region Arktis skal videreutvikles.

Regionreformen er opplest og vedtatt – Troms og Finnmark blir til én region. Nå er det på tide å begrave stridsøksa og komme videre i debatten. Det gjelder særlig oss i Finnmark.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tar vi ikke del i diskusjonen om mulighetsrommet som ligger i etableringen av den nye storregionen, kan vi like gjerne grave oss ned i snøen.
Som ordfører og regionleder for kommunene Kautokeino og Karasjok i Ávjovárri urfolksregion, et område som utgjør nesten en tredjedel av Finnmark, ønsker jeg å appellere til dere som heretter skal representere det som i areal utgjør nesten en femtedel av landet.

La meg kalle det for Region Arktis.

I tillegg til å bli 43 kommuner og 241.781 innbyggere spredt utover et areal på 74.495 kvadratkilometer får Region Arktis også et ansvar for å ta hensyn til store og markante samiske områder. Dette ansvaret bør ikke reduseres til kun å omhandle en og annen søkerbasert ordning under kapittelet språk- og kultur, men også tilrettelegging for infrastruktur, næringsutvikling og aktivitet i disse områdene.

Bedre bakkekontakt

Fylkes- og regionalpolitikken har et stort potensial i å styrke sin legitimitet i de kjernesamiske områdene. Min påstand er at fremoverlente infrastrukturtiltak, spenstige innspill for næringsutvikling og en desentralisering av forvaltningsoppgaver til de kjernesamiske områdene, ville tilført den offentlige regionalpolitikken bakkekontakt hos den samiske befolkningen. Altså tillit og en følelse av at dette er noe som er til for oss alle.
Min erfaring er at både riks- og fylkespolitikere kvier seg for å omtale de kjernesamiske områdene, mye på grunn av usikkerheten som knytter seg til andre samfunnsforhold, et annet språk og det at alle disse 15.000–20.000 kvadratkilometerne generelt er ukjent terreng for Hansen og Olsen.

En god diskusjon i lavvoen

La meg derfor legge igjen en invitasjon inn til lavvoen for en varm kopp med bålkaffe.

Regionen–alle vi–er tjent med er at den blir en region for alle som bor her, også den samiske befolkningen.

Da pleier det å funke med en kaffekopp til å begynne med.

Mens milliardene sitter løst i sør, ofte takket være omforente fellesprosjekt med store og folkerike regioner bak seg, har fylkespolitikken i nord en lei tendens til å redusere spennende, regionale utviklingsprosjekter til en debatt om å være «for eller mot den eller dem».

Vestfylket mot østfylket. Kyst mot innland. I Finnmark har vi i flere tiår revet hverandre i stykker med disse konstruksjonene, debattformer som jeg antar ikke er helt ukjent for folk i Troms heller.

I alle tilfeller byr den nye storregionen på en lenge etterlengtet mulighet til å starte med blanke ark, der vi kan løfte blikket, se regionen som helhet og sammen
spille hverandre gode. I det store bildet er vi tross alt alle i samme båt.

Legge politiske premisser selv

Vi må få et Nord-Norge som setter dagsorden og på den måten utfordre de politiske premissene som altfor ofte legges ensidig fra Oslo. Med en region som strekker seg fra Russland i øst, via dype furuskoger og langstrakte vidder langs finskegrensen i sør, toppet med en snert av svenske høyfell i vest der det hele akkompagneres av storhavet i nord, ligger alt til rette for at de arktiske debattene ikke lenger skjer over hodene på oss. Det er vi som styrer showet.

Det sies at det kinesiske ordet for krise består av to tegn, det ene står for «fare» og det andre for «muligheter». Vi bør nå bygge ned krisestemningen og heller fokusere på mulighetene.

Apropos kineserne, er vi klar til å gjøre regionen vår til den fremste, arktiske reiselivsdestinasjonen i hele det sirkumpolare nord?

Jeg har fyrt opp bålet og kaffen er klar. Velkommen!

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her er flere saker om regionreformen:

Les også

 1. Nord-Norge deles i to

 2. Seks ting du må vite om det nye storfylket i Nord-Norge

 3. Ap tar omkamp for å skrote ny gigantregion. Håper å få KrF med på laget.

 4. Vest Viken? Vestviken? Vestlandet? Restlandet? | Andreas Slettholm

Les mer om

 1. Arktis
 2. Finnmark
 3. Kautokeino
 4. Regionreform
 5. Troms