Mediepolitikk i takt med tiden | Linda Hofstad Helleland

Den digitale overgangen er krevende for små aviser med begrensede ressurser. Derfor har vi opprettet en ny, innovasjonsrettet tilskuddsordning som særlig skal rettes mot lokalavisene, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av medier over hele landet. Da trenger vi en mediepolitikk som bidrar til nødvendig omstilling og innovasjon.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hos Aftenposten 16. oktober beskylder Hege Iren Frantzen, Arne Jensen, Randi Øgrey, Rune Hetland og Per Brikt Olsen meg for å misforstå målet med pressestøtten, og hvilken effekt den har hatt. Jeg mener diskusjonen ikke bør handle om hvordan vi skal forstå fortiden. Den bør handle om hva som er de beste virkemidlene for fremtiden.

Mediebransjens utfordringer kan ikke løses med statlige midler alene.

Bransjen må selv utvikle nye og bærekraftige forretningsmodeller. Da må vi sikre at statens virkemidler bidrar til omstilling. Derfor trenger vi en grundig vurdering av hvordan vi bruker og fordeler produksjonstilskuddet. Det er for eksempel et tankekors at over halvparten av tilskuddet går til bare fem aviser, i en ordning som skal bidra til mangfold. Det er heller ikke selvsagt at en ordning som konserverer i stedet for å stimulere til utvikling er den riktige løsningen fremover.

Nullmoms for elektroniske medier

I 2016 innførte regjeringen nullmoms for elektroniske medier. Samlet utgjør denne indirekte støtten til elektroniske medier flere kroner enn hele pressestøtten tilsammen, og den kommer alle brede nyhets- og aktualitetsmedier til gode. Flere medieledere trekker frem dette tiltaket som et viktig bidrag til at mange aviser nå kan vise til en økning i digitale abonnement. Slike løsninger, som legger til rette for innovasjon og bidrar til mediemangfold, bør prioriteres fremover.

Lokalavisene er viktige

Regjeringen mener også at lokalavisene bør prioriteres i større grad. De fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet ute i kommunene.

Mange lokalaviser går foran og viser hvordan en kan tilpasse seg dagens mediebilde gjennom å bruke teknologi på nye måter og øke både opplag og inntekter.

Samtidig vet vi at den digitale overgangen er krevende for små aviser med begrensede ressurser. Derfor har vi opprettet en ny, innovasjonsrettet tilskuddsordning som særlig skal rettes mot lokalavisene.

I en medieverden i rask endring, kan vi ikke bare holde fast ved gårsdagens løsninger. Regjeringen har tatt de første skrittene på veien mot en mer moderne mediestøtte. Nå skal vi arbeide videre for å utvikle en politikk som legger til rette for fremtidens mediemangfold.