Er menneskesmuglerne problemet? | Jørgen Carling

  • Jørgen Carling
    forsker, PRIO
Flyktninger fra Syria kommer i land på den greske øya Lesbos. Kriminelle menneskesmuglere utnytter at syrere er i en desperat situasjon.

Hva vil skje hvis kampen mot menneskesmugling lykkes? Én konsekvens vil være at flere mennesker bli sittende fast i konfliktområder uten mulighet til å unnslippe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens artikkelserie om menneskesmugling har gitt verdifull ny innsikt, men også videreført et naivt bilde av hva menneskesmugling er og hvorfor det bør bekjempes.

Jeg er medlem av en internasjonal ekspertgruppe for menneskesmugling som søker å fremme en kunnskapsbasert politikk som ivaretar både myndighetenes behov og migrantenes sikkerhet.

Selv mener jeg det er fire paradokser som drukner i de gjengse fortellingene om menneskesmugling:

  1. En stor del av menneskesmuglingen gir mennesker med et reelt beskyttelsesbehov mulighet til å søke beskyttelse i et trygt land.
  2. Tiltak mot menneskesmugling presenteres ofte som vern mot kynisk utnytting, men effekten er snarere å blokkere muligheten til å søke asyl.
  3. Tiltak mot menneskesmugling har ofte som bivirkning at reisen blir dyrere og farligere. Det oppstår lett en ond sirkel der dødsfall fører til krav om sterkere innsats, som igjen setter flere liv på spill.
  4. Mennesker som smugles er svært sårbare, men det er ikke nødvendigvis menneskesmuglerne som utgjør den største faren.

Skillet mellom god og dårlig

Disse paradoksene gjelder uansett om menneskesmuglerne handler av godhet eller grådighet. Men spørsmålet om menneskesmuglernes natur tvinger seg stadig frem, også i Aftenpostens artikkelserie.

Jørgen Carling.

Jeg tror ikke det er mange som er i denne bransjen av rent humanitære grunner. Det betyr ikke at alle er like ille. Skillet mellom gode og dårlige menneskesmuglere dreier seg om andre ting.

En dårlig menneskesmugler lokker, lurer og feilinformerer og tar større sjanser med kundenes liv enn nødvendig.

I mange tilfeller risikerer folk livet og taper alt de eier på en reise som er dømt til å ende med rask retur.

En god menneskesmugler gir mennesker med beskyttelsesbehov en mulighet til å søke asyl i et trygt land

En god menneskesmugler gir mennesker med beskyttelsesbehov en mulighet til å søke asyl i et trygt land, så lite farefullt som det lar seg gjøre, og uten å feilinformere.

Kanskje er han motivert av profitt, og kanskje er prisen høy, men kunden får avtalt tjeneste til avtalt tid og pris.

Øker risikoen

Hva vil skje hvis kampen mot menneskesmugling lykkes?

Én konsekvens vil være at flere mennesker bli sittende fast i konfliktområder uten mulighet til å unnslippe.

De vil ikke lenger dø i Middelhavet, men i Syria eller Libya.

En annen konsekvens kan være at flyktninger klarer å ta seg over grensen til et naboland, men at ingen lykkes i å reise videre til Europa.

Da vil en enda større del av byrden falle på de fattige landene som allerede huser det store flertall av verdens flyktninger.

En tredje mulig konsekvens er at flere forsøker å reise på egen hånd, slik enkelte har gjort fra Tyrkia til Hellas.

Mye tyder på at dette øker risikoen for ulykker og dødsfall.

Kampen mot menneskesmugling kan ikke avskjæres fra disse dilemmaene.


Mer om menneskesmugling?

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter