Debatt

Selv kirurgi virker ikke mot fedme hvis man ikke endrer livsstil | Jøran Hjelmesæth og Samira Lekhal

  • Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder, professor dr.med. og Samira Lekhal, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og seksjon for endokrinologi / ernæring Sykehuset i Vestfold HF

Fedmeforskning hjelper litt, men gir ingen fasitsvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fedmeforskningen har ikke gitt fasitsvar på god fedmebehandling, men heldigvis vet vi mer enn den selvoppnevnte fedmepessimisten Nina Kristiansen gir inntrykk av i Uviten-spalten nylig.

Hva virker?

Nyere systematisk kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer viser at behandling som inkluderer både kropp og sjel virker best. Bare varig endring av helseadferd (kost og aktivitet) kan sikre varig vekttap og bedre helse, og et godt resultat er avhengig av hyppig regelmessig oppfølging og støtte, ofte livslangt. Disse hovedprinsippene gjelder også for barn og unge, selv om kunnskapsgrunnlaget er svakere.

Har offentlige tiltak dårlige resultater?

Det vet vi strengt tatt ikke. Kunnskapssenterets rapport inkluderte relativt få randomiserte kontrollerte studier (én norsk), og resultatene er ikke direkte overførbare til norske sykehusklinikker.

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har derfor etablert pasientregistre (barn og voksne) som skal brukes til å evaluere behandlingstilbudet, og det planlegges også nasjonale registre.

Hva kan vi lære av erfaringene til de med fedme?

Viktige erfaringer fra over 10.000 amerikanere som har lykkes i betydelig vektreduksjon og vektstabilisering finnes i et nasjonalt register i USA.

Flertallet av dem som lykkes, mosjonerer minst én time daglig, spiser frokost daglig og veier seg selv minst én gang ukentlig.

Det er ikke slik at livsstilsendring og mindre energitett mat har dårlig effekt på vekten, men selv fedmekirurgi virker ikke hvis man ikke endrer livsstil.

Vi trenger derfor forskning på behandlingsmetoder som kan bidra til varig livsstilsendring og vektstabilisering etter vekttap. Siden alvorlig fedme er en kronisk sykdom, er det også viktig å akseptere risikoen for tilbakefall og behovet for livslang støtte og oppfølging.

Vi er fedmeoptimister som skal gjøre hva vi kan for å sikre god forskning og bedre behandling av fedme hos voksne, barn og unge i tiden fremover.

Les mer om

  1. Fedme
  2. Forskning og vitenskap
  3. Uviten