Et nytt flertall bør flytte makt fra voksne til barn | Andreas Halse

To umiddelbare områder hvor barna bør settes foran de voksne er ved å sette en aldersgrense på rituell omskjæring og gjøre barnevaksineprogrammet obligatorisk, mener Andreas Halse.

Barn er ikke foreldrenes eiendom, men små mennesker. Mennesker med egne og ukrenkelige rettigheter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et tegn på at et samfunn går fremover er at barn behandles stadig bedre, tas mer på alvor og tilkjennes individuelle rettigheter. Heldigvis har vi også beveget oss langt i den retning. Allerede i 1981 fikk Norge verdens første barneombud. 10 år senere ratifiserte vi FNs barnekonvensjon og fikk vår første barneminister.

Bør innføre aldersgrense på rituell omskjæring

En ny regjering bør ta enda et par skritt for å styrke barnas rettigheter. Også når de står i motsetning til de voksnes følelser. To umiddelbare områder hvor barna bør settes foran de voksne er ved å sette en aldersgrense på rituell omskjæring og gjøre barnevaksineprogrammet obligatorisk.

Andreas Halse

Debatten om omskjæring vekker sterke følelser. Primært fordi praksisen er nært knyttet opp til flere tusen år gamle religiøse ritualer. Å endre slikt sitter alltid langt inne. Likevel er argumentene gode for å innføre aldersgrense. Kort sagt handler ikke saken om å ta rettigheter fra religiøse, men om å gi rettigheter til barn.

Religion foran barn?

Foreldre har rett til å bestemme mye over sine egne barn frem til de er 18 år. Det vil de fortsatt gjøre helt uavhengig av hvordan vi organiserer samfunnet. Et sted må imidlertid grensen gå. Min mening er at det bør være et godt stykke før irreversible, kirurgiske inngrep. Enn så lenge har staten valgt motsatt løsning og tilbyr å utføre inngrepet i offentlig regi. Det er synd for de barna som blir voksne og ønsker forhuden tilbake. I tillegg er det er et signal om at foreldrenes religiøse overbevisning er viktigere enn barns egne rettigheter.

Les også

Aftenposten mener: Nei til forbud mot omskjæring


Vaksinemotstanden er såpass sterk for noen at den kan sammenlignes med religiøs overbevisning. Det fører til dårlige og farlige valg. Én ting er når man selv motsetter seg potensielt livreddende vaksiner. Det er en uklok og lite solidarisk handling som reduserer flokkimmuniteten, men det sitter langt inne å tvinge voksne folk til å vaksinere seg.

Vaksinasjon viktigere enn foreldres følelser

Det bør derimot ikke bety at man skal fortsette å la disse ytterliggående overbevisningene gå utover barn. Barns rett til å få beskyttelse mot potensielt livsfarlige sykdommer bør rett og slett veie tyngre enn hensynet til foreldrenes følelser om vaksinasjonsprogrammet.

Les også

Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? | Ingeborg Senneset

Prinsippet eksisterer allerede. Foreldre med tilhørighet i Jehovas vitner står for eksempel ikke fritt til å nekte blodoverføring til døende barn. Selv om situasjonen er mer akutt når det gjelder blodoverføring, er utfallet av å la fundamentalismen vinne i verste fall det samme i begge tilfeller.

Maktesløse barn

Å styrke barns individuelle rettigheter bør være en soleklar sak for et nytt venstresideflertall. Det handler om å flytte makt. Fra mektige voksne til maktesløse barn. Som alle andre maktkamper møter det motstand å ta stilling for dem som har lite makt fra før.

De voksne har sterke organisasjoner, høylytte støttespillere og ikke minst stemmerett å skilte med. Barna har ingenting annet å håpe på enn at de voksne synes de er viktige nok.

Twitter: @achalse

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter