Debatt

Kort sagt, onsdag 14. juni

 • Redaksjonen Aftenposten

Drosjenæringen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klokkene ringer for drosjenæringen

Joacim Lund harselerer over drosjenæringen i en kommentarartikkel i Aftenposten 9. juni. Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene. ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensninger på antall løyver i et løyvedistrikt.

Joacim Lund har imidlertid rett i at det er kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt. Hovedutfordringen er at den tradisjonelle delen av bransjen og nye aktører har høyst forskjellige konkurransevilkår. Mens de ordinære operatørene er overregulert, har nye aktører forsøkt å operere uten å ta hensyn til ulike begrensninger. Dermed må den tradisjonelle delen av markedet dereguleres, og det må fastsettes krav til nye operatører. På denne måten kan de konkurransemessige skjevhetene utlignes og man får et mer velfungerende marked.

Samferdselsdepartementet bør på denne bakgrunn raskt komme med et samordnet og helhetlig forslag til hvordan drosjenæringen skal reguleres på sikt. Målet må være å sikre et velfungerende, kostnadseffektivt og kundeorientert drosjetilbud over hele landet, og dette må være tilgjengelig på elektroniske plattformer, via telefon og på holdeplasser for å kunne betjene alle kundegrupper. For å få til dette, kan det faktisk vise seg å være riktig å skjerpe kravene til løyvehaverne fremfor å skrote hele ordningen.

Jon H. Stordrange, administrerende direktør, NHO Transport

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Uber
 3. Taxibransjen

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, mandag 13. juli

 2. DEBATT

  Kort sagt, fredag 10. juli

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 9. juli

 4. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 8. juli

 5. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 4. juli

 6. DEBATT

  Kort sagt, fredag 26. juni