Debatt

Jobbskapende frilansere | Freddy Fjellheim

  • Freddy Fjellheim, forfatter
Uten frivllige stopper festival - og kulturlivet opp. Her synger Unni WIlhelmsen for de frivillige som stilte opp for musikkfestivalen på Grefsenkolen tidligere i sommer,

Når profesjonelle frilansere skaper kulturarrangementer kan de fort bli litt dårlig behandlet hos norske søknadsgivere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sin Aftenposten-spalte nylig hyllet Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås den frivillige innsatsen i samfunnet.
Jeg deler hans entusiasme og vil hevde at dugnad og frivillig innsats ikke bare skaper store økonomiske verdier og dyrker frem en humanistisk spirit, men at folks deltagelse også vitaliserer demokratiet og den dypere forståelsen av hva et samfunn er.

Freddy Fjellheim, forfatter

Men jeg er ikke sikker på om Åmås treffer målskiven når han skriver følgende:
«Frivillige gir og gir, men de vil også ha noe igjen. Ikke betaling, men den lønnen som ligger i å gjøre noe dypt meningsfylt og samfunnsnyttig.»
«Frivilligheten», kalles det jo, som om gløden var sluppet inn i selve begrepet. Mitt anliggende er i denne sammenheng kulturlivet, der frivillig innsats er like glødende som andre steder, men hvor arbeidet ofte gjøres i den daglige arbeidstiden.

Knapper og glansbilder

Når profesjonelle frilansere skaper kulturarrangementer kan de fort bli litt dårlig behandlet hos norske søknadsgivere. Flere av disse prioriterer nemlig å støtte utøverne, som det heter. Dette er blitt et slags mantra når det gjelder ulike former for prosjektstøtte. Eksempel: Honorar til en festivaltekst det tar tre uker å skrive, får støtte, mens et halvt års arbeid med å arrangere festivalen, skrive søknader og gjøre budsjettarbeid, lage introduksjoner og drive organisering, ikke blir prioritert. Dermed skaper profesjonelle frilansere arbeid for sine kolleger, men blir selv avspist med «knapper og glansbilder». De mange mindre prosjektene i kulturlivet har heller ikke samme tilgang på private sponsormidler som de større institusjonene.
Når arrangørene selv er ubetalte frilansere, bør både søknadene og søknadsinstitusjonene kunne inkludere posten «driftsstøtte». Det vil vitalisere kulturlivet nedenfra.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Mer av samme forfatter:

Les også

  1. Kronikk: Sensommerblikk på feriens lykke og ulykke | Freddy Fjellheim

  2. Kronikk: Husk at både Bibelen og Koranen blir misbrukt for å legitimere vold og krig

Les mer om

  1. Dugnad
  2. Festival
  3. Lønn
  4. Frivillighet