Unikt arbeid om ernæringsanbefaling

  • Debattredaksjonen
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 17. november 2022 uttrykker direktør Dag Henning Reknes i Matprat og administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia bekymring for alvorlige svakheter i arbeidet med de nye nordiske ernæringsanbefalingene (NNR).

Dokumentasjon og transparens står høyest på vår agenda når vi utvikler anbefalinger og er grunnlaget for den høye tilliten. Omkring 400 forskere fra ulike fagfelt er involvert i arbeidet. I tillegg konsulteres et internasjonalt faglig råd med noen av de fremste fagpersonene i verden, vi publiserer bakgrunnsartikler i åpne vitenskapelige tidsskrifter, og mer enn 60 bakgrunnsrapporter legges ut til åpen høring. NNR-arbeidet er unikt i verden, og mange land ser til i Norden for å lære av prosessen.

Reknes og Ruud hevder at det uavhengige britiske instituttet Chatham House er delegert hovedansvaret for å vurdere hva som er bærekraftig kosthold. Chatham House organiserer utarbeidelse av to av foreløpig totalt fem bakgrunnsartikler innen bærekraft.

Et stort antall eksperter, med innsikt i matproduksjon i de nordiske landene, er involvert i de tre etterfølgende artiklene. Disse vil omfatte sosiale og økonomiske aspekter av bærekraftsbegrepet. Basert på en rekke bakgrunnsdokumentasjon innen både bærekraft og ernæring, vil NNR-komiteen være ansvarlig for å trekke konklusjoner og lage sluttrapporten. Det er derfor ikke korrekt at Chatham House har ansvaret for å vurdere hva som er bærekraftige kostråd.

Den første artikkelen, som det refereres til, er en oversiktsartikkel som beskriver de store linjene i det globale matsystemet. Reknes og Ruud refererer til at artikkelen kritiseres for å ikke har en tydelig hypotese. Denne artikkelen er ikke en hypotese-testende artikkel, men en oversiktsartikkel. Reknes og Ruud kritiserer også artikkelen for ikke å drøfte temaer som matsikkerhet og selvforsyningsgrad. Det er imidlertid utenfor NNRs mandatet til artikkelen. Nasjonale helsemyndigheter vil bruke NNR-rapporten, men også gjøre sine egne vurderinger, forformulering av nasjonale kostråd.

Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Rune Blomhoff, professor, prosjektleder for Nordiske ernæringsanbefalinger