Har helseministeren mistet kontrollen over psykisk helsevern?

Helseminister Ingvild Kjerkol (bildet) satte nylig i gang et ekspertutvalg, skriver innleggsforfatteren.

Det er en direkte selvmotsigelse mellom hva regjeringen og helseministeren ønsker, og hva som foregår ute i tjenestene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker seg flere med spesialisert kompetanse på psykiske lidelser. Samtidig truer Oslo universitetssykehus med å legge ned akkurat de samme behandlingsstedene.

Politikere elsker utredninger. Helseministeren satte nylig i gang enda et viktig ekspertutvalg. Det skal følge opp løftet fra Hurdalsplattformen hvor regjeringen ønsker å utrede en «tematisk organisering av psykisk helsevern».

Det høres kryptisk ut. Til Aftenposten forklarer Kjerkol at det kan være riktig å «samle og styrke noen fagområder til et regionalt og nasjonalt nivå». Hun trekker frem firedagersmodellen mot tvang- og angstlidelser som et ideal. Det er en høyspesialisert og fokusert behandlingsmodell som har hjulpet mange pasienter.

Samtidig som det lovede utvalget endelig kommer på plass, har Oslo universitetssykehus, landets største helseforetak, for alvor startet innsparing i psykisk helsevern. De foreslår å kutte drastisk i spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser og legge ned personlighetspoliklinikken.

Dette er to steder som nettopp er «tematisk organiserte» fagområder. De er faktisk ledestjerner innenfor sin «tematikk». Over lengre tid har disse behandlingsstedene fått lov til å bli høykompetente. De har utviklet forskningsmiljøer, de veileder andre deler av helsetjenesten og tilbyr best tilgjengelig behandling for de aller sykeste pasientene.

Det er altså en direkte selvmotsigelse mellom hva regjeringen og helseministeren ønsker, og hva som foregår ute i tjenestene. Man lover en opptrapping av psykisk helsevern og større fokus på høyspesialiserte behandlingsmiljøer samtidig som de samme behandlingsmiljøene legges ned.

Jeg ser kun to mulige forklaringer på dette:

  • Helseministeren har ikke styring med hva Norges største helseforetak bruker pengene på.
  • Helseministeren har ikke selv forstått hva hun bestiller ekspertutvalget til å utrede.

Det aller verste er hvis begge deler er riktige.

Jørgen Flor, psykolog