Kort sagt tirsdag 22. november

  • Debattredaksjonen
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Arrangørland må være over midten

Qatar-VM føyer seg inn i rekken av mesterskap arrangert av tvilsomme regimer. Fotballpresident Klaveness sa nylig at internasjonal fotball kan bryte sammen dersom Saudi-Arabia får VM i 2030.

Vi trenger et rammeverk som automatisk diskvalifiserer uønskede søkerland. Det må være fundamentert på internasjonale standarder, lett å forstå, vanskelig å oppnå, og enkelt å ettergå.

Derfor foreslår jeg at alle søkerland til store internasjonale arrangement må ligge over midten på ITUCs Global rights index (arbeideres rettigheter), Transparency Internationals korrupsjonsindeks og The Economists demokratiindeks.

Resultatet blir at landene helt frivillig forbedrer arbeidsvilkår, korrupsjon og demokratiet.

Rammeverket kan enkelt utvides til å gjelde nasjonale og internasjonale organisasjoners konferanser og kongresser.

Landet dette avholdes i, skal være over midten. Det er lett å forstå og umulig å være mot.

Nils Stokke,

daglig leder, Spark


Pengene må betales tilbake

Aftenposten skriver på lederplass at subsidiene til private barnehager i streik burde stoppes. Det er jeg enig i. Hadde kommunen hatt mulighet, ville jeg kuttet i tilskuddene umiddelbart.

Streiken har avslørt et alvorlig hull i reguleringen av private barnehager: De får store kommunale tilskudd, men kommunen har ingen klar myndighet i loven til å stoppe eller redusere tilskuddene ved streik. Dermed blir streiken en gullgruve for de private barnehageeierne.
Aftenposten skriver at kommunene er passive. Men vi kan ikke bryte loven og risikere rettssaker, med alle de kostnader det eventuelt vil medføre. Kunnskapsdepartementet må forbedre regelverket. Og det er de i gang med.

Utdanningsdirektoratet overtok tilsynet med regnskapene i private barnehager fra kommunen i 2021. Når barnehagenes regnskap for 2022 er klare, må Udir sørge for at overskudd betales tilbake til kommunene. Slik kan vi sikre at pengene ikke ender i lommene på eierne av private barnehager.

Sunniva Eidsvoll

Byråd for oppvekst og kunnskap (SV)