Kommuner flest bør ikke drive eget inkassoselskap

Still krav til oss, og gi oss incentiver som sikrer at innbyggernes gjeld til kommunen drives inn så skånsomt og bærekraftig som mulig, skriver Klaus-Anders Nysteen.

Det er ingen grunn til å forvente at en slik løsning blir bedre for kunden. Tvert imot.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) forteller til Aftenposten 3. september at de vil fase ut bruk av inkassobyråer. Han oppfordrer alle andre kommuner til å gjøre det samme. Utfordringen er at det er ingen grunn til å tro at kommunal egeninkasso er en bedre løsning.

Vi stiller oss bak målet om lavere kostnader og bærekraftig og kundevennlig inkassodrift. Dette er noe vi i Kredinor jobber daglig for. Samtidig er ikke løsningen så enkel som finansbyråden i Oslo skisserer i mediene.

Vet hvor tøft det kan være

Som leder av et av Norges største inkassoselskap er jeg daglig i kontakt med mennesker med betalingsproblemer. Jeg vet hvor tøft det kan være for folk som havner i økonomisk uføre.

For å finne løsningen må man spørre seg hva problemet faktisk er, sett fra kundens ståsted, altså den som skylder penger.

Dagens virkelighet er at mer enn 50 prosent av alle personer med inkassokrav har noe uoppgjort hos flere inkassoselskaper.

Sannsynligvis er situasjonen verre enn dette, siden krav som ligger hos Statens innkrevingssentral og kommunenes egeninkasso, ikke er med i statistikken. Dette gjør det også veldig vanskelig å skaffe seg oversikt for dem som skylder penger.

Dersom kommunene kun skal drive inn sitt krav på egen hånd, er det ingen grunn til å forvente at løsningen blir bedre for kunden. Tvert imot. Det er først når man ser kundenes samlede økonomiske situasjon, at man kan finne den beste løsningen.

Kompetent rådgivning

Vi må sammen finne løsninger der vi unngår å legge sten til byrden for kunden. I dag er det slik at alle inkassoselskaper, Statens innkrevingssentral og kommunene helt på egen hånd «jager» de som skylder penger.

For oss er det begrensninger på antall henvendelser vi kan ta pr. selskap pr. kunde. Det er liten tvil om at å motta flere titalls telefoner pr. måned er beheftet med betydelig stress. Dersom flere kommuner skulle gå til egeninkasso, blir skyldnerpåtrykket verre, ikke bedre.

Istedenfor å kutte ut inkassoselskapene, vil vi utfordre norske kommuner til å stille ytterligere krav til vår bransje

I tillegg er profesjonell inkasso en regulert virksomhet med betydelige krav til kvalitetsmessig drift, klagehåndtering, risikostyring, regeletterlevelse og rapportering.

På toppen kommer gode selvbetjeningsløsninger og selvsagt kompetent og personlig rådgivning for dem som trenger det. De færreste kommuner, sett bort ifra Oslo, er store nok til å kunne forsvare slike investeringer.

Dette ble understreket i samme artikkel hvor Oslo-byråd Wilhelmsen kom med sitt utspill. Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana kommune ble sitert på følgende vis:

– Vi bruker inkassobyråer fordi det er den mest kostnadseffektive måten å sørge for innbetalinger til kommunen.

Kommunene og Kredinor har en felles agenda: La oss heller samarbeide for å løse denne store samfunnsutfordringen.

Istedenfor å kutte ut inkassoselskapene vil vi utfordre norske kommuner til å stille ytterligere krav til vår bransje.

Still krav til oss, og gi oss incentiver som sikrer at innbyggernes gjeld til kommunen drives inn så skånsomt og bærekraftig som mulig.