Ja til naturbruk i Oslo

Kommunen har hele tiden vært klar på at avtalen med Natur vgs. ville justeres når en kommunal naturbrukslinje var etablert, skriver debattanten.

Prosessen med å etablere naturbrukslinje på Stovner har pågått lenge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Oslo har vi lang tradisjon for naturbruksutdanning. Ved Sogn videregående skole, som ble etablert i 1961, kunne elever utdanne seg innen både dyre- og landbruksfag frem til 2013. Da Sogn videregående ble avviklet, sto kommunen i en periode uten en naturbrukslinje. Da etablerte vi en samarbeidsavtale med privatskolen Natur videregåedne skole.

For byrådet er det viktig at det finnes et godt og bredt kommunalt utdanningsprogram innen naturbruk med dyre-, landbruks- og gartnerfag i Oslo. Det gjorde det på Sogn, og det gjør det nå, med en nyopprettet linje ved Stovner vgs. Det er jeg veldig glad for. Stovner vgs. har en grønn profil med skolehage, drivhus, bikuber, innendørs dyrkerom og tilknytning til Øvre Fossum gård og ridesenter, for å nevne noe, og er en perfekt lokasjon for en naturbrukslinje.

Oslo kommune dekker bare skolepenger ved private skoler dersom det ikke finnes et tilsvarende kommunalt tilbud. Kommunen har hele tiden vært klar på at avtalen med Natur vgs. ville justeres når en kommunal naturbrukslinje var etablert. Prosessen med å etablere naturbrukslinje på Stovner har pågått lenge, og Natur vgs. ble informert om dette allerede i 2019. Likevel ser det ut til at dette ikke er blitt kommunisert tydelig nok til de elevene som har søkt seg til skolen. Det er leit, og på grunn av den uheldige situasjonen som har oppstått, har kommunen nå besluttet at vi vil dekke skolepengene til de elevene som nå går på Natur vgs. ut deres utdanningsløp.

Rune Slagstad skriver i et innlegg i Aftenposten at han frykter for Natur vgs. sin fremtid. Men Natur vgs. har historie som strekker seg mer enn hundre år bakover i tid. Skolen har bare hatt en samarbeidsavtale med kommunen de ti siste årene. Den tradisjonsrike skolen bør absolutt ha livets rett selv om det kommunale tilbudet innen naturbruk i Oslo nå blir gjenopprettet.