Tiktok tar strømmen fra industrien

Utbyggingen kan sluke formidable mengder kraft, ifølge innleggsforfatteren. Illustrasjonen viser det planlagte datasenteret.

Prosjektet på Hamar er et kinderegg fra helvete.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

8. mars ble det kjent at det norske datasenterselskapet Green Mountain skal bygge ut et digert datasenter for Tiktok på Hamar. Men kinesernes videoer sluker så mye kraft at blant annet forsvarsindustrien kan måtte stoppe planlagt utbygging.

Prosjektet er et kinderegg fra helvete: Det kan bli en katastrofe for innlandsindustrien, svekke forsvarsevnen og skade Norges anseelse i Nato.

Industriutbygging i fare

Green Mountain melder selv at utbyggingen de er i gang med for Tiktok, kan sluke formidable mengder kraft. I første omgang det snakk om 90MW effekt. Det kan bli så mye som 150MW om to år.

Det handler dels om lett underholdning som kattevideoer. Men Tiktok har også en dystrere side: mulig storstilt spionasje og datainnhenting. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er bekymret for appen.

Prosjektet har utrolig nok fått grønt lys likevel. Men det som vil skje videre, er faktisk verre.

Det kinesiske prosjektet bruker opp så mye av den tilgjengelige effekten i regionen at en rekke planlagte industriutbygginger står i fare. Elektrisitetsforsyningen i Innlandet er mer eller mindre bunnskrapt, ifølge Statnett.

Spesielt krevende situasjon

Industriparken på Raufoss er et av landets største industrielle sentre. Her holder forsvarsbedriften Nammo til. Her er det romfartsvirksomhet, bildelproduksjon, aluminiumsvirksomhet og mye annet.

For industriklyngen som helhet er det planlagt mye utbygging de kommende årene. Her kommer det hundrevis av nye arbeidsplasser. Det totale ekstra effektbehovet kan bli noe i størrelsesorden 40MW. Altså mye mindre enn Tiktoks umettelige behov.

Nammo står i en spesielt krevende situasjon. Krigen i Ukraina har tømt ammunisjonslagrene i en rekke vestlige land. For noen produkter som artilleriammunisjon er etterspørselen 10 til 20 ganger høyere enn vanlig.

Forsvaret er helt avhengig av produksjonen her. Nammo er også særdeles viktig for våre allierte: Det er én av bare fire bedrifter i Nato som lager rakettmotorer til for eksempel luftvern. At produksjonen her kan holde tritt med den nå massive etterspørselen, er åpenbart et spørsmål om nasjonal sikkerhet.

Skandale

Men når Nammo og de andre industribedriftene skal spørre om mer strøm til de planlagte utbyggingene, er det overhengende fare for at svaret blir nei. Fordi Tiktok har brukt opp kapasiteten. Å bruke ordet skandale er en underdrivelse.

Forklaringene handler om manglende utbygging av strømnett og produksjon, om manglende overføringskapasitet mellom regioner (det såkalte transmisjonsnettet), og om at det i en periode er kommet uvanlig mange og store nye forespørsler om industriell bruk av strøm. Datasentre er en gjenganger der.

Det mest graverende er likevel den manglende vurderingen av samfunnsnytte.

Kan låse store deler av kapasiteten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en klar policy om «ikke-diskriminering» når kunder i industrien ber om mer strøm. Med andre ord: Det er førstemann til mølla. En bedrift som ber om mer strøm, får det om det er ledig kapasitet.

Dermed kan Tiktok låse store deler av kapasiteten i Innlandet. Annen industri som er litt uheldig med timingen, kan på sin side få nei når de spør. Eller kanskje man må vente noen år, gå gjennom tunge byråkratiske prosesser, betale anleggsbidrag og så videre.

Det hele koker ned til at Norge har valgt å gi grønt lys og klar bane til en kinesisk aktør som neppe vil oss vel. Vår egen industri blir prioritert ned.

Nå må vi ta et valg!