Det er nesten ikke til å tro at denne gaten er lansert som et trygt rom for skeive

Terrorsikring burde vært det minimumet skeive kunne forvente, skriver innleggsforfatteren om Rosenkrantz’ gate (bildet).

Det finnes langt bedre sikkerhetstiltak i tilfeldige handlegater i nærheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Akkurat nå i Pride-måneden er Rosenkrantz’ gate, den ene lille gatestubben som tilhører Oslos mange skeive, et viktig samlingspunkt og sosial arena.

Terrorangrepet i fjor skjedde også her, og det var ikke tilfeldig.

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) nyeste trusselvurdering sier at «LHBT+-personer og -samlingssteder ... er blitt aktualisert som mål det siste året», og at «folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål».

Ganske verdiløse endringer

Nylig fikk vi vite at gaten, hvor asfalten er malt i Pride-farger, blir bilfri.

Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant og leder av Homonettverket i Arbeiderpartiet, forklarte til magasinet Blikk at gaten skulle stenges for å «unngå at kjøretøy kan brukes i eventuelle terrorangrep, hvor kjøretøy kan kjøre inn i folkemengder, eller stoppe opp med eksplosiver».

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) uttalte under lanseringen at det var «veldig viktig» ( ... ) «at folk opplever at det er trygt å være skeiv i Oslo».

Selv om intensjon er god, er endringene pr. i dag ganske verdiløse.

Ingen fysiske sperringer

Ideen om at gaten er stengt for biltrafikk, fremstår som en dårlig vits.

Strømmen av biler er fortsatt konstant til tross for skilting.

Det finnes ingen fysiske sperringer, og varebiler kan stå parkert kun noen meter fra det skeive utestedet London pub.

Terrorsikring burde vært det minimumet skeive kunne forvente i etterkant av en så grusom handling.

Pride-flagget er ikke bare til pynt. Vi trenger at maktpersoner faktisk lytter til hva skeive trenger, før de låner fargene for å promotere seg selv.

Nesten ikke til å tro

Det er nesten ikke til å tro at Rosenkrantz’ gate er lansert som et trygt rom for skeive når det finnes langt bedre sikkerhetstiltak i tilfeldige handlegater i nærheten.

Flyttbare stolper og betongklosser beskytter ansatte og besøkende til regjeringsbyggene – og det skulle bare mangle.

Mange enorme blomsterkasser, tunge nok til å stoppe en varebil med stor hastighet, er plassert langs Karl Johan. Da jeg tok kontakt, fortalte Bymiljøetaten at de til og med har flere ubrukte blomsterkasser liggende.

Hvis kommunen skal kunne hevde at det er skapt et trygt rom for skeive, må parkeringsplasser fjernes og midlertidige fysiske sperrer på plass så fort som mulig. På sikt må mer permanente sperringer på plass.

Håper folkevalgte forstår hva som står på spill

Men det er politiet, ikke kommunen, som har ansvar for å slå ned på ulovlig gjennomkjøring – noe de viser lite entusiasme for i Oslo generelt. Beboere i Strømsveien måtte danne en lokal aksjonsgruppe før politiet tok problemet med ulovlig kjøring seriøst og begynte med regelmessig bøtelegging.

Det burde ikke være nødvendig. Skeive har rett og slett andre, viktigere kamper å ta.

Jeg håper våre folkevalgte forstår hva som står på spill når stat og kommune peker på hverandre uten å ta ansvar.

Alle enkeltpersoner er selvfølgelig også i år velkomne i paraden. Men de som aktivt beskytter skeive mot hat og intoleranse, kan vente en ekstra god mottagelse.