Jo, Arbeiderpartiet er et kunnskapsparti

  • Torstein Tvedt Solberg
  • Nina Sandberg
Norges samlede satsing på utdanning og forskning må bli større og komme alle til gode, skriver Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg. Bildet er fra Universitetet i Oslo på Blindern.

Ap går til valg på mer penger, forutsigbarhet og tillit til studenter og ansatte i høyere utdanning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Baktal frekt, noe vil alltid bli hengende igjen», sa antikkens politikere. Vi mistenker ikke tidligere statssekretær Kyrre Lekve for det, når han ber Arbeiderpartiet «bli et kunnskapsparti igjen» (Aftenposten 23. juli). Men Lekve vet at kunnskapspolitikk er grunnleggende for Ap. I 2016 var han med i et utvalg sentralstyret vårt ba utforme ny kunnskapspolitikk.

Nylig oppdaterte et utvalg strategien, og rettferdig, offensiv kunnskapspolitikk er blant Aps viktigste satsinger for det neste tiåret. Vi vet hva vi vil, og hvordan vi skal komme dit.

Utdanning for alle

Norges samlede satsing på utdanning og forskning må bli større og komme alle til gode. Høyresiden sår tvil om gratisprinsippet, for eksempel når Fremskrittspartiet og Høyre ønsker studieavgift for utvekslingsstudenter fra land utenfor EØS. Vi forsvarer lik tilgang til kunnskap. Distriktene tappes for kompetanse.

Aps svar er en storsatsing på desentralisert utdanning, kraftig opptrapping av studieplasser, læresteder med regionalt ansvar og nye utdanningssentre.

Høyre lar arbeidstagere og bedrifter betale etterutdanningen. Vi sørger for at staten bidrar og gir arbeidstagerne rett til livslang læring.

Bedre finansieringsrammer

Utdanning og forskning kan ikke styres som i dag. Rammene er for stramme, påleggene for mange. Utstrakt målstyring og milliardkutt på universiteter og høyskoler svekker selvstyringen og går ut over undervisning og forskning.

Vårt alternativ er en tillitsreform, med mindre byråkrati og konkurranse, og mer faglig aktivitet. Vi lover full stans i ostehøvelkuttene. Vi lover en finansiering som fremmer lærestedenes brede samfunnsoppdrag.

Norge må rigges bedre for store samfunnsutfordringer. Ap innfører et forskningsløft for klima og omstilling. 3 prosent av brutto nasjonalprodukt skal gå til forskning, og forskning og utviklingsarbeid i næringslivet skal utgjøre 2 prosent innen 2030. Forskningsinnsatsen i stat, organisasjoner og bedrifter skal samordnes.

Et bedre studentliv

Studenters og ansattes kår må bedres. Ap fremmer faste stillinger, bredere rekruttering, likestilling og mangfold. Vi reduserer byråkrati og rapportering. Vi styrker studentvelferden, med psykisk helse, bedre studiefinansiering og 3000 studentboliger i året.

Sluttsummen etter åtte år med Høyre er at det trengs bedre styring, mer penger og forutsigbarhet og mer tillit til studenter og ansatte som gjør jobben. Det går Ap til valg på.