Hver tredje nordmann deler det islamofobiske tankegodset til Breivik | Zamran Ahmad Butt

Vår ungdomsgruppe har innledet dialog med de unge fra synagogen, skriver lederen for Islamic Cultural Centre i sin kommentar til Holocaustsenterets nye rapport.

Jeg reagerer på overskriftene og vinklingen til enkelte medier. Derfor den provoserende overskrift på mitt innlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vår ungdomsgruppe har innledet dialog med de unge fra synagogen, skriver lederen for Islamic Cultural Centre i sin kommentar til Holocaustsenterets nye rapport.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) offentliggjorde tirsdag sin rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

Les her:

Les også

Ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017: Antisemittisme og muslimfiendtlighet er beslektede fenomener | Christhard Hoffmann og Vibeke Moe

Jeg vil begynne med å si at funnene relatert til muslimers fordommer mot jøder, er noe som bør tas på alvor. Antisemittiske holdninger må bekjempes, og resultatene bør tas til etterretning av det muslimske miljøet, slik at man videre kan jobbe for å få til en holdningsendring.

Derimot reagerer jeg på overskriftene og vinklingen til enkelte medier. Derfor den provoserende overskrift på mitt innlegg.

Fiendtlige og konspiratoriske holdninger

Ifølge undersøkelsen mener altså 31 prosent av befolkningen at muslimer vil overta Europa! Dersom hver tredje nordmann lider av islamofobisk tankegods tilsvarende det blant andre Breivik, Fjordman og SIAN representerer, har vi en lang vei å gå for å bekjempe fiendtlige og konspiratoriske holdninger i vårt samfunn anno 2017.

Man skulle tro at også mediene hadde lært av ‪22. juli og tiden etter ved å bli mer mottagelige for «mer åpenhet og toleranse». Hvilken retning er vårt samfunn egentlig på vei mot?

Det er en meget spesiell vinkling når overskriften ender opp med å bli: «muslimer mer negative til jøder enn resten av befolkningen», og både Aftenposten og TV 2 nevner dette langt nede i sine publiseringer. Dette oppfattes som misvisende.

Les Aftenpostens artikkel:

Les også

Muslimer er mer negative til jøder enn resten av befolkningen

Her er det flere som må rydde opp i egne rekker, hvorav begge regjeringspartiene med velgere som scorer dårlig – med høy grad av muslimfiendtlighet.

Det positive med rapporten er at antisemittismen i Norge totalt sett har gått ned. En faktor som kan ha spilt en viktig rolle her, er handlingsplanen mot antisemittisme. Dersom det er en sammenheng, vil det nå være på sin plass med en handlingsplan for å bekjempe muslimhat og islamofobi, slik forskerne anbefaler.

Dialog med unge fra synagogen

Jeg finner det viktig å få frem at ICCs ungdomsgruppe har innledet dialog med de unge fra synagogen, med gjensidig besøk og utveksling av erfaringer som minoritet.

Dette viser at den kommende generasjonen viser vilje til å ta ansvar og ønsker å leve i harmoni og sameksistens basert på toleranse og gjensidig respekt, tross sterke politiske uenigheter.

Dessverre antar jeg, i likhet med forskerne, at Israels rolle i Midtøsten-konflikten er med på å underbygge antisemittiske holdninger flere muslimer har, og ofte er man ikke bevisst nok på å skille mellom staten Israel og jøder generelt. Samtidig er det viktig å påpeke at kritikk av staten Israel ikke bør bli sett på som antisemittisme.

Mediene må nyansere

Vi ønsker alle det beste for landet vårt, og mediene må nyansere retorikken fremfor å sette minoriteter opp mot hverandre. Ingen er tjent med negative holdninger mot minoriteter, og hat mot disse bør være å anse som et likeverdig problem. Derfor er det også viktig at mediene gjør sin del av jobben.

Nå kastes ballen videre til myndighetene som har en gullsjanse til å lage en handlingsplan for å iverksette tiltak for en holdningsendring i befolkningen.