Debatt

Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter | Kristine Nergaard

  • Kristine Nergaard
OPT_a1fa0900-60a4-f4ab-6ae4-793c18508820_doc6p5swq31go45m0xz118-TRAG1mfmYK.jpg

Det er ikke så uvanlig at mindre bedrifter, ofte med en personlig eier som er prinsipiell motstander av fagforeninger, nekter å inngå tariffavtale. Men det er spesielt at en stor varehandelkjede gjør det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Elektronikk-kjeden Expert er kommet i søkelyset. Den ønsker ikke lenger å være bundet av tariffavtalen med LO-forbundetHandel og Kontor i Norge (HK). Hvis flere virksomheter følger Experts eksempel, kan konsekvensen bli flere og mer uforutsigbare konflikter i norsk arbeidsliv.

Alt tyder på at Expert ønsker å kvitte seg med forpliktelsene i tariffavtalen for å stå friere når det gjelder lønn og hvordan lønnssystemet skal bygges opp. For å oppnå dette har virksomheten meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og deretter sagt opp tariffavtalen for de av kjedens butikker som var bundet av den.

Tariffavtalen er den som er mest utbredt innenfor varehandelen, Landsoverenskomsten mellom Virke og HK. Den har blant annet bestemmelser om minstelønnssatser og tillegg for arbeid på kveld og helg («ubekvems-tillegg»). Tariffbundne bedrifter skal være tilmeldt AFP-ordningen (Avtalefestet pensjon), noe som også påfører arbeidsgiveren kostnader.

Kan bli streik

At en arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale, er ikke noe nytt. Når saken vekker så stor oppmerksomhet, skyldes det at dette dreier seg om en stor og velkjent varehandelkjede som tyr til uvanlige tiltak for å få tariffavtalen avviklet. De fleste tilfellene der arbeidsgiver nekter å opprette tariffavtale gjelder mindre bedrifter som ikke har hatt tariffavtale tidligere, ofte med en personlig eier som er prinsipiell motstander av fagforeninger og tariffavtaler.

Det er enn så lenge uvanlig at større organiserte arbeidsgivere opptrer som Expert

Det er ikke ulovlig å si opp en tariffavtale. Men dette betyr ikke at Expert automatisk unngår tariffavtale. HK kan på nytt kreve tariffavtale i de butikkene der de har medlemmer. Hvis Expert nekter, kan resultatet bli streik. Da kan HK be om støtte innad i fagbevegelsen. Expert kan oppleve at fagforeninger og klubber stiller med plakater og faner til støtte for de streikende arbeiderne. Kjeden kan også risikere at organiserte arbeidstagere i andre typer virksomheter ikke vil levere varer eller utføre tjenester for butikkene.

Tariff eller bonus

De to partene, Expert og HK, har naturlig nok ulikt syn på saken. Expert viser til at det de vil tilby er bedre enn tariffavtalen, som betraktes som gammeldags og lite fleksibel. HK er skeptisk både til fremtidige lønns— og arbeidsvilkår og den fremgangsmåten som er valgt. Uten tariffavtale forsvinner ikke bare tillegg for ubekvem arbeidstid, men også bestemmelser om rett til medbestemmelse, den femte ferieuke og AFP. Man kan dermed se saken som motsetningen mellom ambisiøse HR-sjefer som ønsker å utvikle bedriftsinterne bonussystemer og som ikke ser noen nytte av fagforeninger og tillitsvalgte, og den tradisjonelle modellen for partssamarbeid og kollektiv lønnsdannelse.

Selv om det ikke er nytt at krav om tariffavtale fører til konflikter, er det grunn til å reflektere nærmere over denne saken. Det er enn så lenge uvanlig at større organiserte arbeidsgivere opptrer som Expert. Men i bransjer der fagforeningene står svakt, kan flere arbeidsgivere vurdere muligheten. Fra andre land vet vi at arbeidsgivere benytter langt mer offensive strategier for å unngå fagforeninger og tariffavtaler enn det vi er vant med. Noen av disse strategiene har flere fellestrekk med Experts fremgangsmåte. Som for eksempel å arrangere avstemminger i butikkene for eller mot tariffavtale samtidig som det loves bedre lønnsbetingelser hvis man sier nei til en sånn avtale.

Også den organiserte arbeidsgiversiden – det vil si organisasjoner som Virke og NHO – kan bli svekket hvis flere følger Experts eksempel. Hvis store virksomheter forlater det organiserte partssamarbeidet, vil dette svekke modellen med landsdekkende tariffavtaler og en koordinert lønnsdannelse. Dette kan også påvirke konfliktmønsteret i arbeidslivet og føre til flere og mer uforutsigbare konflikter i tiden fremover.


Les mer om Expert-saken:

Les også

- Vår erfaring er at medarbeiderne motiveres av prestasjonslønn

Les også

Expert møter massiv kritikk etter oppsigelse av lønnsavtalen med flere hundre ansatte

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Arbeidsliv