Norske lover om flerkoneri er motstridende | Inger Anne Olsen

  • Inger Anne Olsen
Polygame ekteskap strider både mot norsk lov og mot internasjonale konvensjoner. Men ikke alle bigamister i Norge bryter norsk lov, skriver frilansjournalist Inger Anne Olsen. Bildet viser en senegalesisk mann og hans tre koner, bosatt i Senegal.

Mange tilfeller av flerkoneri kan ikke straffes. Kanskje det er enklere å avskaffe tradisjonen når menn forteller hvorfor de forsvarer den.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Av alt som er skrevet og sagt om polygami, flerkoneri og bigami i Norge det siste året, er det to ting som stikker seg ut. Først kronikken «Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge», av postdoktor Tone Linn Wærstad, som blant annet viser hvordan norske lover om polygame ekteskap ikke er konsistente. Utlendingsloven og ekteskapsloven henger ikke sammen.

Og så lenge hverken landets lovgivere eller fremste jurister kan svare klart på hvordan loven skal praktiseres, kan man knapt vente at den jevne borger helt forstår reglene.

Dernest de til dels oppsiktsvekkende mannlige stemmene – noen anonyme, andre ikke – som lød på konferansen Inter-African Committee Norway (IAC) nylig avholdt i Oslo. Årets konferanse var den fjerde på rad som tok for seg problemene ved polygami. De tre foregående årene har menn bare sporadisk ytret seg. I år var det deres tur til å fortelle hva de mener om praksisen.

I løpet av det siste året har Lamin Marong (aktivist i HeForShe og leder i Mamos Media) gjennomført samtaler med en rekke muslimske menn i Norge for å høre hvilke faktorer de selv mener er viktige argumenter for å beholde – eller avvikle – polygami.

«Kutt støtten til enslige mødre»

Her skal gjengis enkelte av punktene fra Marongs liste.

  • Først kom en oppsiktsvekkende henstilling til norske myndigheter om å kutte i støtten til enslige foreldre. Ifølge Marongs samtalepartnere får enslige mødre i Norge så mange penger fra myndighetene at statusen som enslig er blitt en magnet. Påstanden er at enslige mødre lever et luksusliv, langt over det de kan drømme om som gift. Mennenes ønske er at støtten gjøres «mindre attraktiv», for å hjelpe menn til å beholde sine koner.
  • Et annet punkt på listen var kjente påstander som at en del menn angivelig har et naturlig behov for flere kvinner, og at polygami derfor kan forhindre utroskap og utenomekteskapelige seksuelle forbindelser. Og at polygame menn faktisk «redder» kvinner fra å forbli ugifte.

Billig barnepass

  • Mennene minner om at polygame familier fører til lavere utgifter til barnepass, siden det er flere voksne i husholdningen som kan dele på oppgaven. For eksempel, har menn fortalte Marong, kan den ene kona være hjemme og passe barna, mens mannen tar den andre kona ut på en romantisk aften. Et argument som førte til spottende og høylytt latter blant den kvinnelige delen av tilhørerne.
  • Menn har fortalt Marong at de er ofre for vold i ekteskapet, de blir bitt og slått av sin kone. Deres egen machokultur hindrer disse mennene i å søke hjelp. Noen trøster seg ved å ta kone nummer to, en de kan finne fred hos. På den måten mener man at skilsmisser forhindres, og slik mener man mannen lærer seg å bli tålmodig med «kvinnenes luner».

Det bør nok understrekes igjen at Lamin Marong formidler andres stemmer, og at han selv ikke praktiserer polygami. Dypdykket han har gjort inn i denne materien er ikke av akademisk standard. Men ikke desto mindre viktig, om man ønsker å endre holdninger og praksis.

«Kan bli lov i Norge»

I debatten som fulgte utfordret og kritiserte flere menn tradisjonen med polygami. Men enkelte andre mente at det slett ikke var utenkelig at Norge en dag vil snu og legalisere tradisjonen. Et par menn pekte på at ikke bare innvandrere, men også Norge endrer seg – for få år siden var det ikke lov for homofile å gifte seg, i dag er det lov. Så hvorfor skal ikke polygami kunne bli lovlig her?

Den eneste som drar nytte av slike ekteskap, er altså mannen.

Fronten mot flerkoneri var til gjengjeld temmelig unison blant kvinnene. Og den største muligheten til å avvikle ordningen ligger nettopp hos dem. Sier kvinner nei til å bli kone nummer to, tre eller fire, forsvinner flerkoneriet. I hvert fall dersom ikke menn skjuler at de allerede har en kone fra før.

Kvinnene nytolker islam

Når man diskuterer evne og vilje til integrering, fremheves muslimske kvinner gjerne som mer eller mindre endringsvillige enn menn. Ofte holdes kvinner frem som ofre. Men skal man dømme etter deltagerne på IAC-konferansen, ligger kvinnene milevis foran mange menns evne til å tilpasse seg et nytt samfunn.

Dette er sure 4:4 i Koranen som omhandler polygami. Oversatt til norsk sier teksten: Og om dere frykter ikke å kunne opptre rettferdig overfor de foreldreløse, så gift dere med kvinner som behager dere, to, tre eller fire, og om dere frykter at dere ikke kan handle likelig, så (gift dere bare med) én, eller (med) dem deres høyrehender eier. Dette er den nærmeste veien til å unngå urett. (Oversettelse: koran.no)

Det kommer ikke minst til uttrykk i religiøs praksis. Et stort flertall av de 2–300 deltagerne på konferansen – med røtter i land som Nigeria, Uganda, Kenya, Ghana og Gambia – var muslimer, og mens mange menn ville holde fast ved en bokstavtro tolking av hva islams tekster sier om polygami og om kjønnsroller, var kvinnene opptatt av å tolke religiøse tekster inn i en ny situasjon.

Uregistrerte ekteskap

Polygame ekteskap strider både mot norsk lov og mot internasjonale konvensjoner. Men ikke alle bigamister bryter norsk lov.

Hvis ekteskap nummer to bare inngås religiøst, og ikke registreres juridisk, er det heller ikke ulovlig.

Det er dette man gjerne kaller uregistrerte ekteskap, og det er dette man ofte finner i såkalt transnasjonal polygami. Der mannen har én kone i Norge og én i opprinnelseslandet.

I 2015 gikk IAC til frontalangrep på uregistrerte ekteskap, med et uttalt ønske om å avskaffe denne tradisjonen i islam. Muligheten for å inngå uregistrert, religiøst ekteskap gjør det nemlig enkelt for menn helt lovlig å ta flere koner, kanskje uten at noen av konene vet at de har en medkone. Praksisen er utfyllende beskrevet i Anja Bredal og Tone Linn Wærstads rapport Gift, men ugift.

Få rettigheter for kvinner og barn

En kvinne som bor i et muslimsk land, og gifter seg uregistrert med en mann som bor i Norge, er nok sjelden klar over at hun ikke oppnår noen rettigheter som ektefelle i Norge. Hun kan ikke søke om familiegjenforening med mannen, og hun har ingen trygderettigheter. Hvis mannen dør før henne, er hun ikke berettiget til arv av formue han har i Norge.

Eventuelle barn kan ha rett til norsk statsborgerskap, men bare dersom mannen er statsborger før barnet er født. Men dette kan være en omstendelig prosess, og dersom mannen ikke ønsker at barna skal få statsborgerskap, vil det ofte ikke skje. Barna risikerer også å gå glipp av farsarven.

Den eneste som drar nytte av slike ekteskap, er altså mannen.

Hvilken kone skal Norge velge?

For en flyktningfamilie kan helt andre problemer oppstå. En del flyktninger lever i polygame ekteskap som helt lovlig har vært etablert i hjemlandet. Hva skjer når to koner og én mann ber om beskyttelse her? Slike familier har eksistert i Norge i mange tiår, med myndighetenes godkjennelse. Men ifølge ekteskapsloven kan bare én kone regnes som ektefelle.

Da er vi tilbake til Tone Linn Wærstad, som etterlyser en opprydning i norske lover. For hvem skal loven favorisere? Skal myndighetene tvangsskille noen av kvinnene i lovlig inngåtte og forlengst etablerte familier? Eller skal loven endres?

Mens lovgiverne grubler og funderer, kan menn huske påminnelsen fra både menn og kvinner på IAC-konferansen: Polygami er forbudt i Norge.

Inger Anne Olsen er frilansjournalist. Hun arbeidet som journalist og senere kommentator i Aftenposten fra 1988 til 2015.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.