Debatt

Ikke legg OL-ideen død | Tom Tvedt

  •  Tom Tvedt
    Tom Tvedt
    Idrettspresident

Vi må utnytte vår posisjon som verdens beste vinteridrettsnasjon, mener idrettspresident Tom Tvedt. Her avbildet under budsjettdiskusjoner i 2017. Foto: Olav Olsen

Den olympiske bevegelsen bygger ned murer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kommentator i Aftenposten, Andreas Slettholm, argumenterer for å avvikle vinter-OL og erstatte lekene med et transatlantisk initiativ, hvor klassiske vinteridrettsnasjoner som Norge, Sverige, Canada, Sveits og Østerrike påtar seg vertskapsrollen og hvor øvrige idrettsnasjoner i verden inviteres til å delta. Forslaget fremstår som et lite solidarisk prosjekt.

Som idrettsleder er jeg opptatt av stor takhøyde for meningsbrytning om utfordringer som den olympiske bevegelse i dag står overfor. Som nasjonal olympisk komité er det viktig å bidra i den reformprosessen som både IOC og den olympiske bevegelsen nå gjennomgår.

Vi må utnytte vår posisjon som verdens beste vinteridrettsnasjon, og fremme de verdiene som den norske idrettsbevegelsen er tuftet på. Dette handler om kontinuerlig påvirkningsarbeid på alle internasjonale arenaer hvor norske idrettsledere er representert.

Les også

Thomas Bach: Slik åpnet de olympiske vinterlekene døren for fredssamtaler

Deltagelse, ikke boikott

Internasjonalt ønsker vi som idrettsledere å fremme deltagelse fremfor boikott. Vi tror på dialog og ønsker å påvirke gjennom åpenhet fremfor isolasjon.

Slettholms tanker om å begrave vinter-OL som idé, og erstatte den med et idrettselitistisk og transatlantisk initiativ som skal gå på rotasjon mellom de mest vellykkede og ressurssterke vinteridrettsnasjonene i verden, fremstår som lite gjennomtenkt. Han argumenterer også for at alle inntektene fra arrangementet skal føres tilbake til vertsnasjonene.

Med andre ord: Mer penger og flere ressurser til dem som allerede har mye fra før, og ingenting til fordeling som kommer øvrige idrettsnasjoner til gode, nasjoner som kanskje ikke er like godt stilt som oss.

Les også

Husker du? Bildene fra OL: Aftenposten-fotografens utvalgte

10 milliarder tilbake til idretten

90 prosent av de totale inntektene fra olympiske leker fordeles i dag tilbake til idretten. 10 prosent av inntektene dekker operasjonelle og administrative kostnader for å drifte den olympiske bevegelsen. Inntektene kommer hovedsakelig fra salg av TV-rettigheter og sponsorater.

Inntektsfordelingen til idretten utgjør om lag 10,6 milliarder hvert år. Pengene fordeles til organisasjonskomiteene for vertskapsbyene til OL, utøvere som skal forberede seg til et OL, nasjonale olympiske komiteer, Internasjonale Paralympiske Komité (IPC), internasjonale særforbund og andre organisasjoner, som eksempelvis WADA.

Les også

Mer enn 1000 barn og unge i Lyn står klare til å følge i OL-heltenes skispor

Olympisk reformarbeid

Den olympiske bevegelse er inne i en reformprosess. Norge er en sentral bidragsyter i dette arbeidet gjennom deltagelse og dialog i aktuelle fora. Vi ønsker en styrking av prinsipper og strukturer for godt styresett, åpenhet, styrket utøverrepresentasjon og en bærekraftig innretning på fremtidige arrangementer.

«Olympic Agenda 2020» dannet grunnlaget for utviklingen av IOCs bærekraftsstrategi. Den ligger som rammeverk rundt fremtidige OL-søknader og harmonerer med FNs utviklingsmål. Nøkternhet og gjenbruk av eksisterende anlegg skal være et styrende tildelingskriterium.

Reformene er både fornuftige og gledelige og gjenspeiler OL-søknader fra både Paris (2024), Stockholm (2026) og Los Angeles (2028).

I stedet for å legge OL-ideen død, slik Aftenpostens kommentator argumenterer for, la oss heller jobbe sammen for at fremtidens OL blir bærekraftige, i en tidsriktig kontekst hvor flere vil arrangere og alle vil delta. Det fortjener verdens idrettsutøvere, og det fortjener internasjonal idrett.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. OL
  2. Andreas Slettholm
  3. Tom Tvedt