Liberale norskpakistanere som krever frigjørelse, oppfattes som en trussel | Shakeel Rehman

Det er ikke rart at Azra Gilanis radikale holdning om å gi autonomi til de unge er meget uønsket hvis vi leser hva imamen i Islamic Cultural Centre (bildet) uttaler i et intervju. Imamen sammenligner utenomekteskapelige forhold med drap og frafall fra religion til medlemmer som allerede kommer fra patriarkalske samfunn, skriver innleggsforfatteren.

Mot religionen, autoriteter og sosial kontroll.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Attiq Sohail har i Aftenposten 14. mai kommet med en ny kronikk for å rette opp noe av det negative inntrykket han ga gjennom et hjelpeløst angrep på en liberaler fra morsgenerasjonen, Azra Gilani.

Gode motkommentarer er kommet, men enkelte forhold som danner bakteppet for Sohails angrep, er ikke kommet frem. Disse forholdene er en viktig pekepinn på videre norske integreringsutfordringer, som supplerer Azra Gilanis opplevelser.

En uheldig gavepakke

Sohail anklager Gilani for å være utenfor det muslimske miljøet og dermed ikke ha kredibilitet til å kunne si noe om forholdene.

Shakeel Rehman.

Men det er åpenbart at han selv skjønnmaler og i beste fall ikke kjenner til tallene fra IMDI, Røde Kors og minoritetsrådgivere som forteller om flere hundre årlige henvendelser om sosial kontroll, vold og tvangsekteskap.

Selve påskuddet hans om å gi norskpakistanere bedre omdømme ved å nyansere bildet, er prisverdig, men det er ikke der skoen trykker, og derfor forklarer ikke det hans påfallende aggresjon mot Gilani.

Likevel fortjener muslimer et bedre omdømme.

Det er blitt et polarisert debattklima med stereotypier som mange norskpakistanere og muslimer ikke kjenner seg igjen i. Nettsteder på ytre høyreside konstruerer daglig generaliserende propaganda som skaper kollektiv mistenkeliggjøring og fordommer.

Det er ikke slik at alle muslimer er indoktrinert med de mest aggressive koranversene og tradisjoner tillagt Muhammed. De fleste har ikke engang lest koranen med oversettelse.

Men legen Sohail er ikke riktig mann til å nyansere og har endt opp med å bli en uheldig gavepakke til fremmedfiendtlige nettsteder som Resett, Document og HRS på grunn av sitt angrep på en sympatisk førstegenerasjons mor som Azra Gilani og deretter vulgære opptredener på sosiale medier.

Bakstreversk bruk av religion

Hvorfor går Sohail i strupen på liberale Gilani når han nå plutselig i sin nye kronikk mener at han er feminist og hyller sterke kvinner?

Svaret ligger i Sohails egen religiøse overbevisning og hos hovedimamer i to av de mest sentrale moskeene i Oslo, som fremmedgjør norske muslimer som Sohail med sin bakstreverske bruk av religion.

Sohail skriver nå: «Gilanis syn på religion og oppfordringer til kjærester er fortsatt ikke akseptert blant de fleste muslimer og norskpakistanere i Norge.»

Og allerede da den viktige kronikken fra Gilani, «Muslimske mødre, nå må dere våkne», kom i 2016, skrev Sohail i en lukket nettgruppe for norskpakistanere med sterk konservative administratorer og fem tusen medlemmer: «islam tillater ikke utenomekteskapelige forhold» og var meget kritisk til Gilani og hennes ønske om økt frihet til norske muslimske barn.

Det imamen uttaler

De liberale norskpakistanere som krever frigjørelse, oppfattes som en trussel mot religionen, autoriteter og sosial kontroll.

Det er dermed ikke rart at Gilanis radikale holdning om å gi autonomi til de unge er meget uønsket hvis vi leser hva imamen i Islamic Cultural Centre (ICC) uttaler på slutten av et intervju i avisen Vårt Oslo: «I islam har vi små synder og store synder. Sex utenom ekteskap er en stor synd, på linje med drap, selvmord eller å tilbe andre guder.»

Altså, denne imamen, som presenteres som en moderat imam, sammenligner utenomekteskapelige forhold med drap og frafall fra religion til medlemmer som allerede kommer fra patriarkalske samfunn.

Er det rart at norskpakistanske menn som Sohail er sinte, fremmedgjorte og misfornøyde med liberale kvinner når sentrale imamer sammenstiller lovlige relasjoner med drap og frafall?

Er det rart at vi har negativ sosial kontroll, økt tildekking av kvinner og dårligere kommunikasjon mellom foreldre og barn? Også vold vil virke som en akseptabel løsning for å holde de unge og særlig kvinnene vekk fra et fritt, selvstendig liv.

Hvorfor fremhever enkelte imamer slikt i 2018?

Forsøk på islamisering av muslimer

Azra Gilani kom til Norge fra et urbant miljø i storbyen Lahore på 70-tallet. Mye er skjedd i Pakistan siden da. Landet har gått i en ekstrem retning med en skjebnesvanger innførsel av dødsstraff i blasfemiloven i 1986.

Samtidig har wahhabismen fra Saudi-Arabia radikalisert moskeene og madrassaene, slik at selv sufister er blitt militante forsvarere av blasfemiloven og kjønnsroller, også her i Norge via den sentrale moskeen Ahle Sunnat.

Senter for Sekulær Integrering (SSI) er et initiativ fra minoritetene selv for å fremme sekulære, liberale og humane verdier for å motvirke den radikaliseringen som wahhabismen og islamismen har påført muslimske miljøer.

Denne radikaliseringen har pågått nå i hundre år med en økt intensitet etter revolusjonen i Iran, Saudi Arabias petrodollar og wahhabisme, samt at dette også har gitt initiativ til ulike islamistiske nettverk som Det Muslimske Brorskapet.

Det betyr ikke at det er noe islamisering av Vesten. Det er tvert imot forsøk på islamisering av muslimer som vi liberale med muslimsk bakgrunn må forebygge.

Felles ansvar

SSI skal ha en markering for å hylle likestillingen og samtidig sette søkelyset på negativ sosial kontroll den 25. mai utenfor Stortinget.

Jeg håper å se mange der.

Kampen mot ekstremismen og for liberale verdier er vårt felles ansvar.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.