Sterk økning i hasjbruken blant unge i Oslo - mest på vestkanten | Anders Bakken, Willy Pedersen og Guro Ødegård

  • Anders Bakken, NOVA ved Oslo Met, Willy Pedersen, UiO og NOVA ved Oslo Met og Guro Ødegård, NOVA ved Oslo Met
Ung i Oslo-undersøkelsen viser en stor økning i bruk av cannabis. Økningen er sterkest på vestkanten.

Må vi si farvel til «generasjon lydig»? spør forskerne bak ny ungdomsundersøkelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I løpet av de siste tre årene er det blitt mer adferdsproblemer blant unge. Flere blir utsatt for vold, trusler og mobbing. Flere opplever ensomhet, og flere sliter med ulike helseplager.

Mens ungdom de siste tiårene gradvis er blitt mer og mer veltilpasset, tyder en ny studie av Oslo-ungdom på at utviklingen har snudd: Mer adferdsproblemer, mer kriminalitet, mer vold og ikke minst – mye mer hasjbruk.

Vi har hørt fortellingen lenge nå: Ungdommen oppfører seg stadig bedre. De trives sammen med foreldrene, satser på skole og utdanning, reduserer alkoholforbruket og blir stadig mer lovlydige. NOVA ved Oslo Met har de siste 20–30 årene tatt pulsen på utviklingen. Nå publiserer vi igjen ferske data fra 25.000 ungdommer som tidligere i år deltok i Ungdataundersøkelsen Ung i Oslo. Dessverre ser vi at utviklingen har snudd.

Fortsatt har det store flertallet det godt, og de fleste oppfører seg bra – uansett hvor de bor i byen og hva slags familiebakgrunn de har. Men på flere områder er det en større minoritet som strever: I løpet av de siste tre årene er det blitt mer adferdsproblemer. Flere blir utsatt for vold, trusler og mobbing. Flere opplever ensomhet, og flere sliter med ulike helseplager.

Det siste tiåret har vi vært mest bekymret for jentene. Nå øker problemene mest blant guttene.

Mest hasjrøyking på vestkanten

Studien vår understøtter tall Oslo-politiet la frem tidligere i vår, som fikk bred mediedekning. Ett område har likevel fått mindre oppmerksomhet: bruken av hasj og marihuana. Det er her vi finner den største endringen.

Bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd slike stoffer, økt fra 10 til 17 prosent.

Mot slutten av tenårene har nærmere 40 prosent av guttene prøvd cannabis. Det er også stadig flere ungdommer som blir tilbudt hasj, og flere enn før opplever at det å røyke hasj bidrar til å øke statusen i vennemiljøet.

Hasjbruken øker over hele Oslo, og økningen er aller sterkest på vestkanten. På Frogner og Ullern er det dobbelt så mange ungdommer som har brukt hasj som på Stovner og Alna.

Økningen har vært større blant unge med norskfødte foreldre enn blant dem med innvandrerforeldre. Den er sterkest blant ungdom fra høy sosial klasse.

Østkantungdom minst tilfredse med livet

Vi er jo vant til at sosiale problemer hoper seg opp i ressurssvake grupper. Vi har lenge snakket om «den delte byen», hvor Oslo øst er mest utsatt. Studien vår viser flere slike spor.

Ungdom på østkanten er generelt mindre tilfredse med livet sitt, med skolen sin og stedet de bor, enn ungdom i de vestlige bydelene. Det er også langt flere av ungdommene i øst som har vært i slåsskamp, og flere er redde for å bli utsatt for vold enn i vest. Men på enkelte felt ser vi et mer komplekst bilde, hvor ungdom også fra andre samfunnslag og deler av byen prøver seg ut på nye måter.

Ungdomskulturen på vestkanten preges av et høyt forbruk av rusmidler – også de som omsettes illegalt – som hasj

Fortsatt finner vi en viss nedgang i alkoholforbruket. Men Alkohol-Oslo er over tid blitt mer polarisert, med mye høyere forbruk i Oslo vest. I bydeler hvor hasjen har slått rot, drikkes det klart også mest alkohol.

Det pågår en debatt om i hvilken grad cannabis er farligere enn alkohol. Uten å gå inn i denne konstaterer vi at ungdomskulturen på vestkanten preges av et høyt forbruk av rusmidler – også de som omsettes illegalt, som hasj.

Den illegale hasjøkonomien trolig doblet

Økt bruk innebærer derfor at den illegale økonomien rundt hasj i Oslos ungdomsmiljøer blir større. Antagelig har den nesten doblet seg de siste tre årene. I bakgrunnen er det profesjonelle kriminelle aktører, men de fleste kjøper hasj av vanlige ungdommer – klassekamerater, venner, naboer, en de treffer på fest.

Det er et komplekst, svart omsetningssystem med en rekke roller, hvor «vennedealere» og «løpegutter» er viktige. Stadig flere tjener penger, andre får gratis hasj til eget forbruk.

En grunn til at ungdomsmiljøene hardner til, kan ligge i ekspansjonen av dette systemet. Det gir konflikter om revir, uenighet om når gjeld skal betales. For noen blir det også en vei inn i kriminalitet.

En ny, mindre lydig ungdomsgenerasjon?

Studien bærer bud om en ny, og kanskje mindre lydig, ungdomsgenerasjon enn for få år siden. Utviklingen i Oslo følger en trend som vi også ser flere andre steder i landet.

Samtidig er det verdt å understreke at dagens tenåringer fortsatt fremstår som mer veltilpasset enn det foreldrene deres var da de var unge på 1980- og 1990-tallet. Det må imidlertid ikke være en sovepute. Vi ser til dels nye risikoer som rammer ulike ungdomsgrupper forskjellig. Slik sett fremstår marginaliseringsprosessene mer komplekse. De nye funnene krever derfor flere typer forklaringer. Guttene strever på mange felt. Hvorfor? Vi ser frem til konklusjonene til Stoltenberg-utvalget som betimelig skal belyse på dette.

Vi trenger nye måter å tenke forebygging på

Vi trenger mer kunnskap om hvordan nye risikofaktorer utspiller seg gjennom ungdomstiden. I mellomtiden bør vår studie bidra til økt innsats for bedre oppvekstvilkår fra lokale myndigheter, politi og fagfolk – men også fra foreldre, naboer og venner.

Å forme gode, trygge nærmiljøer og fellesskap preget av tillit mellom mennesker på tvers av grupper og generasjoner, krever bred innsats og nye måter å tenke forebygging på. En slik felles dugnad vil antagelig ha vel så stor betydning som nye utredninger og nye kampanjer.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.