Milliarder bor i land hvor likekjønnede forhold kriminaliseres. I tolv land risikerer homofile dødsstraff. Norge vil forsvare LHBTI-personers rettigheter | Ine Eriksen Søreide

  • Ine Eriksen Søreide
Flagget heist høyt over Oslo Rådhus, under Pride 2017.

Kampen for å være seg selv og til å elske den man vil, kan og må vinnes. Land for land, lov for lov, hjerte for hjerte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Slik åpner Verdenserklæringen for menneskerettigheter, som i år fyller 70 år. Mye er oppnådd for likeverd og frihet, men det er fortsatt store utfordringer. Dette gjelder ikke minst retten til å elske den man vil.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Diskriminering og vold mot lesbiske, homofile, bi-, og transpersoner (LHBTI) skjer i alle land. Over tre milliarder mennesker bor i land hvor forhold mellom likekjønnede kriminaliseres. I tolv land risikerer homofile dødsstraff.

Les også

Vold og overgrep mot barn. Mindreårige asylsøkere. Tvang og frihetsberøvelse av psykisk syke. Politiarrest og varetekt. Vi har en del å ta tak i

«Oss» og «dem»

Hvordan minoriteter behandles i et land er en god indikator på landets respekt for menneskerettighetene generelt. I land hvor samfunnsdebatten polariseres, blir kjønn og seksualitet ofte et symbol på hva som skiller «oss» fra «dem».

Heldigvis går utviklingen i positiv retning flere steder. Det siste året har vi sett domsavsigelser i favør av avkriminalisering i India, Belize, Trinidad og Tobago. Folkeavstemninger i Irland og Australia har gitt klart flertall for felles ekteskapslov. Nylig besluttet Pakistans nasjonalforsamling en ny lov for å sikre transpersoners rettigheter.

I disse dager foregår det PRIDE-arrangementer i flere byer – i Shanghai, Kolkata, Hanoi, Gaborone, Istanbul, Beirut, Bogota, Warszawa, Budapest – med og uten myndighetenes tillatelse. Modige mennesker står fram med regnbueflagget høyt hevet. De krever samme rettigheter som alle andre mennesker.

Denne kampen støtter Norge.

Les også

Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse — av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være

Støtte og vilje

Norge har en tydelig stemme som forsvarer av LHBTI-personers rettigheter. Vi jobber på flere fronter: FNs Høykommissær for menneskerettigheter bistår land med faglig ekspertise og råd om forebygging av diskriminering og vold mot LHBTI-personer. I rådets periodiske høringer av land har det kommet nær tusen anbefalinger knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet. Norge følger opp mange av disse anbefalingene i den politiske og diplomatiske dialogen med de aktuelle landene.

På landnivå spiller ambassadene en viktig rolle. De bidrar til å skape trygge møteplasser der lokale aktivister kan dele erfaringer og utfordringer. På Guangzhou LGBTI Film Festival var «Mannen som elsket Yngve» et av bidragene, og et tydelig uttrykk for vår støtte og vilje til å dele erfaringer.

Bak ethvert skritt mot økt toleranse og likeverd ligger en utrettelig innsats fra enkeltpersoner og interessegrupper.

I dag vil tusenvis marsjere i Oslos gater i vår egen PRIDE-parade. Jeg takker alle dere som bidrar til kampen for toleranse og likeverd. Dere gjør en uendelig viktig jobb. Kampen for menneskerettigheter - retten til å være seg selv og til å elske den man vil, kan og må vinnes. Land for land, lov for lov, hjerte for hjerte.