NSBs satsing på Din Bybil går ikke på bekostning av togtilbudet. Snarere tvert imot. | Geir Isaksen

  • Geir Isaksen
NSB vil gi folk enkel tilgang til en elektrisk bil, slik at de kan klare seg uten egen bil i hverdagen, skriver innleggsforfatteren.

Her er grunnene til at NSB satser på bybiler.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under overskriften «NSB bør konsentrere seg om å kjøre tog», advarer Aftenposten mot NSBs satsing på bildeling.

På den ene siden slår Aftenposten fast at bildeling bør bli mer vanlig i fremtidens byer fordi det reduserer folks behov for å eie egne biler.

Samtidig er avisen urolig for at NSBs tilbud blir så attraktivt at det kan føre til økt bilbruk på bekostning av kollektivtrafikken.

Din Bybil

For oss er dette enkelt. Bildeling av den typen som NSB nå tilbyr, er et supplement til kollektivtrafikken.

Geir Isaksen.

I tillegg til å være størst på togtransport, er NSB-konsernet gjennom Nettbuss også klart størst i Norge på busstransport. Det satser vi fortsatt på å være.

Samtidig dekker ikke kollektivtilbudet alle behov.

NSB vil gi folk enkel tilgang til en elektrisk bil, slik at de kan klare seg uten egen bil i hverdagen.

Men en slik bil vil være dyrere å bruke enn T-bane, buss og tog. Det den vil fortrenge, er andre biler.

I København viser brukerundersøkelser at Din Bybil har ført til færre privatbiler.

Togkonkurranse skaper endring

Aftenposten er den avisen som mest inngående har beskrevet jernbanereformen og anbudskonkurransen på Sørlandsbanen. Avisen vet at NSB skal konkurrere om å få kjøre tog på alle togstrekningene i Norge.

Det å gi nye tilbud til passasjerene, slik at de kan få en enda bedre reise fra dør til dør, er en viktig del av konkurransen og dermed en naturlig del av NSBs oppgaveportefølje.

Les også

NSB kaster seg ut i bildelingsmarkedet i Oslo

Punktligheten helt sentral

Punktlighetstallene for persontog i 2018 er dårlige. Det plager våre kunder og skader NSBs omdømme.

Men 85 prosent av forsinkelsene skyldes forhold som er utenfor NSBs kontroll, hovedsakelig knyttet til jernbaneinfrastrukturen.

NSB gjør alt det vi kan for å redusere den andelen av forsinkelsene som vi kan gjøre noe med.

Ikke subsidiert

Aftenposten mener at NSB bruker skattesubsidierte økonomiske muskler til å konkurrere ut gründere.

NSB Bybil er etablert som et eget selskap og skal klare seg selv økonomisk. Går det etter planen, vil det bli en god forretning og danne grunnlag for fremtidig utbytte til staten.

NSB har de siste syv årene vært et av statens mest lønnsomme selskaper målt i avkastning.

Fornyelse nødvendig

Aftenposten er selv i en bransje der ny teknologi har ført til at kundene får dekket behovene sine på en ny måte.

Skulle Aftenposten ha holdt seg til papiravisen? Det hadde neppe vært klokt. Avisene som ikke har omstilt seg til nett, er snart borte.

Slik er det for NSB også.

Ny teknologi, digitalisering og selvkjørende transportmidler gjør det mulig å styrke kollektivtrafikken ved å tilby reiser hele veien fra dør til dør. Vinneren er kundene, som får en enklere hverdag.

Klarer vi ikke å fornye oss, dør selskapet. Slik sett er NSB i samme båt som Aftenposten.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.