Debatt

Tvilsomme fakta fra kjøttlobbyen | Helle Haukvik

 • Helle Haukvik
  Veterinær og samfunnsviter, Dyrevernalliansen

Norsk lov tillater å holde okser inne hele livet, at kyrne står på bås og at kalven tas fra morkua rett etter fødsel, skriver innleggsforfatteren. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Ikke la deg lure: Mindre kjøtt er veien å gå, også i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 17. januar ble Eat-rapporten lansert. Den slår fast at et bærekraftig kosthold betyr mindre kjøtt og mer planter.

Kanskje er det derfor kjøttlobbyen mobiliserer: Ola Hedstein gir i Aftenposten 14. januar fem grunner til å opprettholde dagens forbruk av rødt kjøtt.

Men en nærmere titt viser at hans fem temaer er gode grunner til å kutte kjøttet:

Helle Haukvik

Matsvinn

Hedstein hevder det er matsvinn ikke å la drøvtyggerne utnytte utmarka. Men Norge har mye fjell, kort beitesesong og intensive produksjoner som i liten grad baseres på utmarksbeite. Dyrking av husdyrfôr beslaglegger områder som kunne vært brukt til matkorn.

Ressursbruk

Det er ressurseffektivt å spise kjøttet fra melkekua, skriver Hedstein. Men forbruket av melk faller, og vi spiser mer rødt kjøtt enn melkekyrne gir oss. Det som vil være effektiv norsk ressursbruk er å produsere mer plantekost. Dette vil gi mer kalorier pr. areal, økt matsikkerhet og sunnere kosthold.

Klimavennlig

Hedstein påstår at norsk kjøtt er klimavennlig, i strid med forskning fra blant andre Cicero. Store mengder kjøtt, og storfekjøtt spesielt, er ikke klimavennlig, uansett hvor det er produsert.

Dyrehelse

Lite farlig smitte i norsk kjøtt endrer dessuten ikke på at mye rødt kjøtt øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og kreft.

Velferd

Til sist serveres en velkjent myte: at norske husdyr har god velferd fordi vi har strenge lover og god dyrehelse. Men lite smitte er ikke det samme som god velferd. Norsk lov tillater å holde okser inne hele livet, at kyrne står på bås og at kalven tas fra morkua rett etter fødsel.

Ikke la deg lure

Argumentene for å opprettholde dagens høye kjøttforbruk er få og tynne. Alle trenger ikke å bli vegetarianere, men alle har godt av å spise litt mindre kjøtt.

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. En mindre intensiv kjøttproduksjon med sunnere avl, lavere ytelse og mer beitebruk vil bedre dyrevelferden. Ikke la deg lure av kjøttlobbyen: mindre kjøtt er veien å gå, også i Norge.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kjøtt
 2. Landbruk
 3. Klima
 4. Dyrevern
 5. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Derfor bør vi kjøpe norsk rødt kjøtt

 2. DEBATT

  Vi risikerer å ødelegge en husdyrproduksjon norske bønder har jobbet hardt for å optimalisere

 3. DEBATT

  Veterinærinstituttet svarer på Amagasinets kjøtt-reportasje: Friske dyr «stinker» lite

 4. DEBATT

  EAT og den store matkampen

 5. DEBATT

  Klimahensyn er ikke en god grunn til å velge bort norsk, rødt kjøtt

 6. SID

  Bøndene i Norge er livsnødvendige