Debatt

Tvilsomme fakta fra kjøttlobbyen | Helle Haukvik

 • Helle Haukvik
  Helle Haukvik
  Veterinær og samfunnsviter, Dyrevernalliansen
Norsk lov tillater å holde okser inne hele livet, at kyrne står på bås og at kalven tas fra morkua rett etter fødsel, skriver innleggsforfatteren.

Ikke la deg lure: Mindre kjøtt er veien å gå, også i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 17. januar ble Eat-rapporten lansert. Den slår fast at et bærekraftig kosthold betyr mindre kjøtt og mer planter.

Kanskje er det derfor kjøttlobbyen mobiliserer: Ola Hedstein gir i Aftenposten 14. januar fem grunner til å opprettholde dagens forbruk av rødt kjøtt.

Men en nærmere titt viser at hans fem temaer er gode grunner til å kutte kjøttet:

Helle Haukvik

Matsvinn

Hedstein hevder det er matsvinn ikke å la drøvtyggerne utnytte utmarka. Men Norge har mye fjell, kort beitesesong og intensive produksjoner som i liten grad baseres på utmarksbeite. Dyrking av husdyrfôr beslaglegger områder som kunne vært brukt til matkorn.

Ressursbruk

Det er ressurseffektivt å spise kjøttet fra melkekua, skriver Hedstein. Men forbruket av melk faller, og vi spiser mer rødt kjøtt enn melkekyrne gir oss. Det som vil være effektiv norsk ressursbruk er å produsere mer plantekost. Dette vil gi mer kalorier pr. areal, økt matsikkerhet og sunnere kosthold.

Klimavennlig

Hedstein påstår at norsk kjøtt er klimavennlig, i strid med forskning fra blant andre Cicero. Store mengder kjøtt, og storfekjøtt spesielt, er ikke klimavennlig, uansett hvor det er produsert.

Dyrehelse

Lite farlig smitte i norsk kjøtt endrer dessuten ikke på at mye rødt kjøtt øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og kreft.

Velferd

Til sist serveres en velkjent myte: at norske husdyr har god velferd fordi vi har strenge lover og god dyrehelse. Men lite smitte er ikke det samme som god velferd. Norsk lov tillater å holde okser inne hele livet, at kyrne står på bås og at kalven tas fra morkua rett etter fødsel.

Ikke la deg lure

Argumentene for å opprettholde dagens høye kjøttforbruk er få og tynne. Alle trenger ikke å bli vegetarianere, men alle har godt av å spise litt mindre kjøtt.

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. En mindre intensiv kjøttproduksjon med sunnere avl, lavere ytelse og mer beitebruk vil bedre dyrevelferden. Ikke la deg lure av kjøttlobbyen: mindre kjøtt er veien å gå, også i Norge.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kjøtt
 2. Landbruk
 3. Klima
 4. Dyrevern
 5. Debatt