Taxipolitikken må være kunnskapsbasert | Atle Hagtun

  • Atle Hagtun
Det er riktig at deler av Oslo-markedet fungerer dårlig. Det er ikke fordi det er for lite konkurranse, men tvert imot for mange løyver og små sentraler på gatemarkedet, mener Atle Hagtun.

Regjeringen kan fortsatt velge å bygge politikken på kunnskap, det er bare å lese høringssvarene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjemarkedene. 70 av 80 høringssvar viser en massiv og godt begrunnet motstand mot dette - fra fylkeskommunene, funksjonshemmedes organisasjoner, statlige kontrolletater, Regelrådet, LO, foruten næringen selv.

Det ligger et vell av sakkunnskap i disse svarene, men det er åpenbart ikke interessant for Aftenposten eller andre riksmedier i Oslo.

Atle Hagtun, redaktør, Norges Taxiforbund

De fleste har allerede ønsket forslaget velkommen på kommentarplass, så hvorfor informere om innvendinger som undergraver standpunktet?

Påstander i hytt og vær

Fraværet av journalistikk gjør det mulig å skape full forvirring med påstander i hytt og vær, slik Roger Dørum Pettersen nok en gang bidrar til i Aftenposten 5. mars.

I likhet med synsere ellers legger han til grunn at reguleringer er uten mening. Realiteten er at det ikke finnes ett eksempel i verden på et velfungerende avregulert drosjemarked.

Det er riktig at deler av Oslo-markedet fungerer dårlig. Det er ikke fordi det er for lite konkurranse, men tvert imot for mange løyver og små sentraler på gatemarkedet.

Politiet advarer

Da er ikke svaret enda flere, inkludert et ubegrenset antall hobbyløyver, uten tilknytning til sentral, uten taklampe, bare med et 4 cm høyt klistremerke på utsiden av bilen et sted. Det er faktisk det departementet foreslår. Politiet advarer.

Det er direkte uredelig å bruke generelle påstander om priser og prisøkninger uten å vurdere kostnader og uten å skille mellom myndighetsbestemte maksimalpriser, priser i markedsledende stordriftssentraler og prisene hos rene holdeplassentraler i et overfylt marked.

Det er usaklig av departementet å påstå at de vil ha «velfungerende drosjemarkeder» når regjeringen har som hovedmål «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten». Forslaget vil avvikle drosjenes samfunnsoppdrag og sier ja til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping, feilaktig kalt delingsøkonomi.

Regjeringen kan fortsatt velge å bygge politikken på kunnskap, det er bare å lese høringssvarene.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter