Unøyaktig og fordreid om Stortingets arbeid | Tone Wilhelmsen Trøen

  • Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspolitikerne fra energi- og miljøkomiteen tilbrakte tre netter på The Westin i Singapore. Hotellet har blant annet et svømmebasseng i 35. etasje med utsikt over Singaporestredet.

Aftenposten presenterer bare bruddstykker av Stortingets økonomiske drift.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har gjort flere dypdykk i Stortingets arbeid og måten vi folkevalgte både forvalter de pengene Stortinget vedtar å bruke og den tilliten vi er avhengige av å ha i befolkningen. Det er fortjenestefullt. Pressen har en viktig rolle med å gå makthaverne nøye etter i kortene.

Noen ganger er det likevel med litt undring jeg leser hvordan avisen presenterer sine funn.

Tone Wilhelmsen Trøen er stortingspresident (H).

Et eksempel på dette kom mandag 4. mars, da stortingskomiteenes utenlandsreiser var satt under lupen.

Hele saken dreide seg om valg av reisemåte og overnattinger og at reisefølget hadde to dager til egen disposisjon på en reise som varte i to arbeidsuker pluss helgen i midten.

Innholdet i reisen var viet minimal oppmerksomhet. Leseren har ingen mulighet til selv å vurdere hvorvidt reisen og ressursbruken har stått i stil med nytteverdien av reisen.

Representanter ute og hjemme

Vår viktigste jobb som folkevalgte, er å skaffe Norge gode løsninger på utfordringene i samfunnet vårt. Disse løsningene finner vi ikke bestandig ved å lete her hjemme.

Når vi for eksempel vurderer å endre deler av ruspolitikken til at flere rusavhengige skal tilbys helsehjelp i stedet for straff, er det naturlig å oppsøke Portugal, som har kommet langt i et slikt arbeid, og se selv. Og har Australia kommet lengst i å utdanne leger til akuttmedisin, kan vi faktisk være med og redde liv ved å oppsøke Australia og ved selvsyn finne ut hva som er gjort og hvorfor det fungerer.

Dessuten har vi også med oss kunnskap om våre løsninger ut. Norge er i front på noen områder der andre gjerne lytter til våre erfaringer. Dette er viktig for å bidra til å finne frem til og spre gode løsninger på tvers av landegrenser.

Aftenposten følger opp på lederplass 7. mars med at «stortingspolitikere risikerer å tape tillit». Som folkevalgte må vi selvsagt ta ansvar for å forvalte den tilliten vi har fått.

Krevende byggeprosjekt

I samme leder omtales Stortingets byggeprosjekt, som nå er i ferd med å bli avsluttet. Kontorbygget i Prinsens gate 26 som var i svært dårlig forfatning, er totalrehabilitert, og vi har fulgt anbefalinger fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter om å bedre sikkerheten blant annet mot terror. Vi styrer nå med klar margin innenfor kostnadsrammen som ble vedtatt i fjor sommer på 2,3 milliarder kroner.

Byggeprosjektet har vært krevende og at kostnadsrammen ble utvidet flere ganger, er absolutt kritikkverdig. Jeg synes ikke det rettferdiggjør at Aftenposten på lederplass helt feil omtaler dette som «byggingen av ny stortingsgarasje». Det er ikke bygget noen garasje.

Stortinget har, og skal ha, oppmerksomhet på å drive effektivt. Men det blir feil når Aftenposten bare presenterer utvalgte bruddstykker av Stortingets økonomiske drift. For 2018 og 2019 er vårt driftsbudsjett redusert klart mer enn i øvrig statlig sektor, og arbeidet for å sikre effektiv drift skal fortsette.