Glem fregatter, tenk hybridkrig | John Berg

  • John Berg
    John Berg
    Major (R), forsvarsanalytiker
Nylig besøkte statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen droneprodusenten Flir Systems på Hønefoss hvor de fikk demonstrert den lille overvåkings- og rekognoseringsdronen Black Hornet.

Vi må bli en ledende småstat på droner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det må ropes varsko når Sjøforsvaret nå antyder at man ennå ikke har bestemt at fregatten KNM Helge Ingstad skal skrapes.

Les også

KNM Helge Ingstad er kommet hjem til Haakonsvern

Da Nansen-klassen fregatter ble planlagt, ble det ikke tenkt fremtidig trusselbilde, helhetlig forsvarsevne og økonomi. Vi forkastet tilbud fra land som kan bygge fregatter og brukte store penger på å utvikle vårt eget konsept. Vi fikk fregatter med foruroligende svakt luftvern og tidvis store problemer med bemanning og driftsøkonomi.

Småstats cyberforsvar

Dagens trusselbilde tilsier at vi mest sannsynlig kan bli utfordret av lavnivå hybridkrig med enkelte intense, men kortvarige episoder for skritt for skritt å frata oss reell kontroll på fiskefeltene og andre ressursfelter i nord, på Svalbard og langs kysten og i byer og tettsteder, spesielt i Finnmark.

Dette vil kreve et av verdens beste småstats cyberforsvar og blant annet en sterk og mangeartet kystvakt, meget stor evne til å skaffe sanntids informasjon med droner, en sterk og modernisert kystjegerkommando, sterke helikoptermobile styrker, kamphelikoptre og lett, helst bærbart luftvern, spesielt mot helikoptre og droner.

Videre et sterkt heimevern i Finnmark og et gjenopprettet sjøheimevern med utnyttelse av all den sivile undervanns- og annen høyteknologikompetanse Kyst-Norge rår over.

Les også

Forsvarsanalytiker om «hemmelig» anlegg: – Regjeringen bør skifte krigshovedkvarter

Forsvarsanalytiker John Berg

Finnmark-strategi

Trusselbildet krever en ambisiøs og målrettet sivilmilitær Finnmark-strategi med gjennomtenkte statlige investeringer i infrastruktur, utdanning, politi, redningstjeneste og sivil beredskap – og tilretteleggelse for næringsliv, kultur og bevaring av tradisjonelle næringer som reindrift og kystfiske og spredt bosetting. Britene arbeider for tiden energisk med en forsvarsstrategi for Arktis, noe vi ikke gjør.

Droner

Det neste vi må gjøre, er å legge den dårligste av de fire gjenværende fregattene i opplag og seile med tre, som er det vi trenger for å kunne stille én til NATO-tjeneste. Norsk tilstedeværelse i nord kan ivaretas av en styrket kystvakt, fly, helikoptre som vi har råd til å fly, og droner. Vi må bli en ledende småstat på droner.

Les også

Forsvarsanalytiker John Berg: 22. juli. Hva hvis Norge hadde gjort som andre land?

Ubåter

Vår slagkraft på havet bør ligge i flere enn fire nye ubåter. Vi bør revurdere samarbeidet med Tyskland om Type 212CD og omsider vurdere det helt nye, svenske A26-konseptet.

Mye tyder på at Nederland, som er klart ledende på havet blant NATOs små- og mellomstore stater, nå forkaster Type 212CD og et samarbeid med Tyskland og Norge, til fordel for A26 og et industrielt samarbeid mellom svenske Saab-Kockums og nederlandske Damen Schelde.

I Tyskland synes entusiasmen for Type 212CD å være dalende. Vi bør avvise NATOs krav, som mest handler om en statistisk andel av alliansens generelle strukturplan uten vesentlig sammenheng med norske behov. Vi må kutte antall F-35 kampfly slik at vi kan finansiere kontra-hybridkrig-kapasiteter i nord. Aller først må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen raskt skjære igjennom og avvikle KNM Helge Ingstad på billigste måte.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter