Opphengt i ærefull fortid

For de islamske terroristene er ikke drap av uskyldige og ikke-involverte sivile en uheldig bivirkning. Det er det primære målet, skriver Farhat Taj. I desember drepte Taliban 140 barn på en skole i Peshawar.

Islamister dreper for det de oppfatter som fornærmelser mot profeten Muhammed, men de dreper som en hyllest til profeten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nøyaktig to dager etter at islamister i Paris drepte journalistene i Charlie Hebdo for å ha tegnet karikaturer av Muhammed, drepte deres kamerater i Pakistan åtte med-muslimer fordi de feiret profetens fødselsdag gjennom opplesing av dikt. Noen sekter innenfor islam feirer på tradisjonelt vis profeten Muhammeds fødselsdag, noe som betraktes som uislamsk av ekstreme islamister.

Dette viser at en kan bli drept for å ha fornærmet profeten, eller for å prise ham. De som ikke passer inn i islamistenes spesielle fortolkning av islam, blir eliminert, og islamistene vil finne legitimering for dette i islam.

Viser til Koranen

Det er ulike ekstremistiske islamistgrupper rundt om i verden, så som Al-Qaida, Taliban, Al-Shabab, Boko Haram and Daish. De utøver de verste former for vold mot muslimer som ikke er enig med dem, og mot ikke-muslimer.

Farhat Taj.

For disse terroristene er ikke drap av uskyldige og ikke-involverte sivile en uheldig bivirkning. Det er det primære målet. Disse gruppene rettferdiggjør sine handlinger ved å vise til Koranen og til tradisjonene etter Muhammed, islams profet.Taliban rettferdiggjorde de brutale drapene på 140 barn på en skole i Peshawar med henvisning til drapene av barna til en jødisk stamme, utført av muslimer, som det er blitt sagt at Muhammed godkjente.

Mange muslimske reaksjoner på terrorisme utført i islams navn er følgende: Ingen muslim kan utføre slike former for terrorisme. Terroristene vet ingenting om islam. Islam er en fredelig religion. Alle er problematiske.

De fleste terrorister er muslimer

Det er riktig at de fleste muslimer ikke er terrorister, men de fleste terrorister i vår samtid er muslimer. Terroristene hevder med stolthet at de er muslimer, og med rette.

De oppstår i en muslimsk sosiokulturell sammenheng, akkurat som Nazi-Tyskland og fascistene i Italia oppsto i den kristne sosiokulturelle sammenheng. Terroristene representerer kanskje ikke alle muslimer, men å ekskludere dem fra muslimenes samfunn eller islam, er i strid med fakta.

Når muslimer hevder at islam er en fredelig religion, så har de rett. Men terroristene har også rett når de hevder at de utøver vold i islams navn. Islam er gjenstand for både fredelige og voldelige fortolkninger. Dette innebærer at både terrorister og fredelige muslimer har rett i sin forståelse av islam. Derfor er hovedspørsmålet ikke om islam er en fredelig religion eller ikke. Hovedspørsmålet er om muslimer som sier at islam er en fredelig religion er villig til å kjempe mot de muslimene som tror på et voldelig islam? Denne kampen vil avgjøre om islam i bunn og grunn er en fredelig eller en voldelig religion. Dette er en kamp som de islamske samfunn må føre.

Opphengt i fortidens ærefulle islam

Kurdere som slåss mot Daish-terrorister i Midtøsten har allerede startet kampen som andre muslimske samfunn bør sette pris på og støtte ved enhver anledning.

Men kampen er ikke bare en voldelig konflikt. Det viktigste aspektet ved striden er oppbyggingen av en kraftfull anti-ekstremistisk debatt som til slutt fjerner den ekstremistiske diskursen fra islamsk legitimitet.

Én grunn til at en slik diskurs ikke har oppstått, er at mange muslimer er opphengt i fortidens ærefulle islam og dens bragder, noe som dagens realiteter motbeviser. De ønsker å gjenskape den ærefulle fortiden. Terroristenes bruk av vold har til hensikt å gjenopprette fortidens dominans. Noen ikkevoldelige muslimer er opptatt av konspirasjonsteorier som peker mot Vesten for å forklare islams tilbakegang.

Falske årsakssammenhenger

De legger dermed skylden for tilbakegangen på Vesten. Dette hindrer muslimene i å analysere sin egen rolle i forfallet. Enda verre er det at noen ikkevoldelige muslimer finner opp falske årsakssammenhenger for å hevde en nåtidig relevans av islams gloriøse fortid. For eksempel hevder Pakistans playboy og cricketstjerne-omvendt-til-gjenfødt-muslim-forvandlet-til-politiker Imran Khan at svenskene lånte ideen om sin velferdsstat fra den andre kalifen av islam. Det er tusener av pakistanere som tror på denne påstanden.

Muslimer må rasjonelt analysere årsakene til islams tilbakegang. Terrorangrep, konspirasjoner og falske påstander om islams tapte ærerike fortid vil bare skade muslimene.

Mange muslimer, i Vesten i særdeleshet, inntar en hyklersk holdning. De støtter senter-til-venstre politiske partier i sitt adopterte hjemland, men har ingen betenkeligheter med å sende sine pengegaver til muslimske grupper som støtter islamsk ekstremisme. Hvorfor er senter-til-venstre partier gode for muslimer i Vesten og høyreorienterte religiøse grupper bra i den muslimske verden? Muslimene i diaspora (minoritetsliv) har ikke gitt noen tilfredsstillende svar på dette spørsmålet.

Les også: