Feil, feil og feil fra Tybring-Gjedde om FNs nye plattform for migrasjon | Pål Nesse

Pål Nesse er seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

Frps utenrikspolitiske talsperson fremsetter flere misvisende påstander.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt innlegg «FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon» 29. november fremsetter Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde flere misvisende påstander om FNs nye plattform for migrasjon.

Ikke noe sted i plattformen står det at ulovlig innvandring skal legaliseres.

Han hevder drivkreftene bak plattformen er frivillige organisasjoner med politisk slagside. Dette er feil. Plattformen er en statsdrevet prosess etter New York-erklæringen i FN i 2016, der Erna Solberg ga Norges tilslutning.

Tybring-Gjedde hevder avtalen over tid kan «tolkes som juridisk bindende». Han bestrider med det juristene i Justisdepartementet, ledet av Frp, som hevder det motsatte. «Vi legger til grunn at vi ikke påtar oss noen forpliktelser til å liberalisere innvandringspolitikken», sier justisminister Tor Mikkel Wara på Regjeringens hjemmeside.

Tybring-Gjedde hevder «at tvangsutsending av migranter og flyktninger ikke kan finne sted før alle menneskerettigheter i opprinnelseslandet er sikret». Dette er galt.

FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon, skrev Christian Tybring-Gjedde i sitt innlegg.

Det står at man blant annet ikke kan returnere migranter til et land der man risikerer livet eller tortur. Det står ikke at alle andre rettigheter skal være sikret først. Men selve returprosessen skal være i henhold til individets etablerte rett til å returnere til sitt hjemland - og staten i hjemlandets tilsvarende plikt til å ta sine egne borgere tilbake, også ved tvangsretur. Dette har Norge fremhevet i forhandlingene om plattformen – og fått gjennomslag for.

Les også

Michael Tetzschner: En ikke-bindende migrasjonspakt. Hva skal man mene?

Flyktninger og migranter krysser landegrenser. De er ofte, bokstavelig talt, i samme båt. Mange drukner. Nettopp derfor støtter Flyktninghjelpen FNs og Regjeringens holdning til at politikken på området best utformes gjennom internasjonalt samarbeid og felles ansvar for trygge og lovlige løsninger.

Det er dette Flyktning- og migrasjons-plattformene handler om. De er nyttige rammeverk, i nærområdene og i Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter